Gdje sam?

Najjači stav

 Projekt „Najjači stav“ usmjeren je suzbijanju i sprječavanju razvoja ovisnosti i ovisničkog životnog stila u mladih kao i drugih disfunkcionalnih ponašanja. Namijenjen je adolescentima srednjoškolske dobi koji su u riziku od razvoja ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane). Okosnica projekta je grupni rad, no potrebnom se pokazala i neformalna podrška bliskih i povjerljivih osoba s kojima se druženje odvija van institucije (škole, doma).

Zato se traže volonteri pomagači koji će mentorirati jednu mladu osobu uključenu u tretman jednom tjedno tijekom trajanja programa. Prije početka mentoriranja volonteri će biti pripremljeni za rad s mladima kroz motivacijsko-edukativne razgovore o principima rada s mladima koji su ciljana skupina ovog programa i kroz treninge na kojima će razumijeti doseg osobnih kompetencija, etiku participacije, naučiti upravljati stresom i emocijama te osnažiti svoje suradničke kompetencije.

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 20.03.2017.
Lokacija: Prve Poljanice 6, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:Prve Poljanice 6, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Program socijalnopedagoškog tretmana „Najjači stav“ namijenjen je adolescentima koji su u riziku od razvoja ovisnosti i ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane). Program je namijenjen djevojkama i mladićima u dobi između petnaeste i sedamnaeste godine života, budući da su adolescenti dobna skupina koja je najviše prijemčljiva za razvoj ovisnosti o psihoaktivnim supstancijama i u toj se dobi najčešće započinje s eksperimentiranjem.
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 20.03.2017
Datum završetka:16.06.2017
Broj sati: 13
Učestalost: tjedno, mjesečno, godišnje
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Aleksandra Lera - 0994575444
Web stranica: http://ambidekster.hr/hr/pocetna/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Molimo da se zainteresirani volonteri jave s kratkim životopisom na e-mail adresu aleksandra@ambidekster.hr nakon čega će biti pozvani na informativni razgovor.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekuje se da će korisnici nakon sudjelovanja u programu reducirati simptomatsko ponašanje vezano uz razvoj ovisničkog životnog stila, postići veću razinu motivacije i odgovornosti u planiranju i realizaciji osobnih promjena ponašanja, razviti višu razinu vještine odolijevanju vršnjačkom pritisku te razviti višu razinu vještine rješavanja problema i asertivne komunikacije. S obzirom na planiranu evaluaciju, očekuje se širenje primjera dobre prakse u lokalnoj zajednici te stvaranje partnerstva s drugim dionicima u lokalnoj zajednici (školama, centrima za socijalnu skrb, učeničkim domovima).
Očekivani rezultati za volontere: Očekivani rezultati vezani uz sudjelovanje volontera pomagača su prvenstveno unaprijeđene kompetencije za pružanje psihosocijalne podrške. Konkretno to znači povećano znanje o etici participacije i spoznajama o dosegu kompetencija samih pomagača, ali i razvijanje i unapređivanje vještina upravljanja stresom i emocijama te vještina suradnje i kvalitetne komunikacije. Isto tako, volonteri će imati priliku razmjenjivati iskustva i znanja o pruženoj psihosocijalnoj podršci.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.