Gdje sam?

Psihosocijalne radionice za seniore

Projektom želimo pomoći osobama starije životne dobi u očuvanju kvalitete njihovog života kao i prevenirati socijalnu izolaciju i usamljenost.

Zadatak volontera bi bio vođenje psihosocijalnih radionicama prema detaljno razrađenoj pripremi svih aktivnosti uz asistenciju voditeljice projekta. Pozivamo volontere apsolvente psihologije / socijalnog rada / edukacijsko-rehabilitacijkog fakulteta da se ukljuće u projekt.

Rad će se odvijati u Domu za starije osobe Trešnjevka te u gradskoj četvrti Trešnjevka.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 01.02.2017.
Lokacija: Trešnjevka, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Trešnjevka, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Osobe starije životne dobi
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 01.02.2017
Datum završetka:31.10.2017
Broj sati: 4
Učestalost: mjesečno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Barbara Sajko
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonterski rad će se odvijati u Domu za starije osobe Trešnjevka te u gradskoj četvrti Trešnjevka (Knežija, Vrbani, Trešnjevka)
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz aktivnosti u projektu, kao što je međusobno druženje osoba starije životne dobi i volontera smanjujemo njihovu socijalnu isključenost, odnosno preveniramo njihovu osamljenosti. Na ovakav način bi se omogućilo pravo na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost kroz koju potičemo njihovo cijelo životno učenje.
Očekivani rezultati za volontere: Usvojiti će znanja i vještine koje su bitne za pomaganje osobama starije životne dobi kao i podizanje kvalitete njihovog života i prevencije socijalne izolacije i usamljenosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.