Gdje sam?

Pomoć u odgojno obrazovnoj skupini, podrška djeci s PP i TUR u procesu integracije i socijalizacije

Dječji vrtić Tatjane Marinić provodi različite odgojno – obrazovne programe u koje su uključena i djeca s različitim posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. Potrebno je stvoriti uvjete u kojima bi sva djeca imala jednaku priliku ostvariti dječja prava te zadovoljiti svoje razvojne potrebe. U ostvarivanju tog cilja svoj doprinos mogu dati volonteri različitih znanja, vještina, interesa i iskustava.

Rad volontera bio bi usmjeren na pomoć i podršku određenom djetetu u svakodnevnim aktivnostima. Boraveći u odgojnoj skupini volonter bi kroz igru, stvarajući odnos povjerenja s djetetom, poticao dijete na komunikaciju s drugom djecom te na sudjelovanje u aktivnostima skupine, poticao samostalnost djeteta i brinuo o sigurnosti.

Volonter u vrtiću može raditi i kao pomoć odgojiteljima u radu u odgojim skupinama s velikim brojem djece. Pri tome pomaže djeci u osamostaljivanju, u igri, pripremi za izlazak na dvorište, odlazak u šetnje oko vrtića i slično.

Sve aktivnosti s djecom volonter bi provodio zajedno s odgojiteljicama i u suradnji sa stručnim suradnicima vrtića koji će educirati, savjetovati i pratiti rad volontera te mu tako nastojati pružiti potrebnu pomoć i podršku u radu i stjecanju novih iskustava.

Vrijeme volontiranja od 9 - 11 sati, 2 sata dnevno. Dob djece od 1 do 6-te godine života.

Potreban je kako individualan pristup djetetu tako i pomoć u grupnim aktivnostima. Volontiranje u matičnim skupinama djeteta uz matičnog odgajatelja.

Organizator: Dječji vrtić Tatjane Marnić
Datum početka: 01.02.2017.
Lokacija: Pavlinovićeva 8, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Tatjane Marnić
Lokacija projekta:Pavlinovićeva 8, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.02.2017
Datum završetka:30.06.2017
Broj sati: 2
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od 9 - 11 sati
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: sanitarna knjižica; potvrda o nekažnjavanju
Kontakt osoba: Renata Milanković Belas
Web stranica: www.vrtic-tatjanemarinic.zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Rad volontera odvijat će se s djecom rane i predškolske dobi u odgojnim skupinama uz podršku i smjernice matičnih odgajatelja i stručnih suradnika vrtića, po pravilima pedagoške struke i vizijom vrtića.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Individualni pristup djetetu, lakše obavljanje tekućih poslova, bolja organizacija rada
Očekivani rezultati za volontere: Usvajanje stručnih znanja o razvoju i odgoju djece, jačanje komunikacijskih vještina u radu s odraslima (odgajatelji, roditelji, stručni suradnici), razvoj socijalno prihvatljivih stavova o inkluziji i prihvaćanju različitosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.