Gdje sam?

„Baš smo cool tako jednaki a tako različiti!“

Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI iz Rovinja ima potrebu angažirati dvoje volontera na projektu „Baš smo cool tako jednaki a tako različiti!“, koji provodi u partnerstvu s Centrom za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE iz Zagreba, a koji sufinancira Zaklada „Hrvatska za djecu“.

Svrha projekta je prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja među djecom. Primarni/Specifični ciljevi su: 1. kroz neformalnu edukaciju podići razinu svijesti djece (pred)pubertetske dobi u 6 suradničkih osnovnih škola (959 učenika od 5. do 8. razreda) te njihovih učitelja (50-tak razrednika, nastavnika i djelatnika u stručnim službama) o izazovima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; 2. formirati on-line mrežu potpore djeci, roditeljima i školama u borbi s diskriminacijom, netolerancijom i vršnjačkim nasiljem.

Cilj volonterske pozicije je pokretanje Facebook Grupe potpore u sklopu projekta, te moderiranju rasprave i razmjene iskustava članova i članica Grupe.

Tražimo dvoje volontera koji bi se obvezali dobrovoljno koristiti svoje slobodno vrijeme, trud, znanje i vještine da bi organizatoru volontiranja pružili volonterske usluge vezane za pokretanje, koordiniranje i moderiranje Facebook Grupe potpore djeci, roditeljima i školama u borbi s diskriminacijom, netolerancijom i vršnjačkim nasiljem, u razdoblju od 1.3. do 31.7.2017. godine. Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI iz Rovinja ima potrebu angažirati dvoje volontera na projektu „Baš smo cool tako jednaki a tako različiti!“, koji provodi u partnerstvu s Centrom za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE iz Zagreba, a koji sufinancira Zaklada „Hrvatska za djecu“.

Organizator: Visoki Jablani
Datum početka: 01.03.2017.
Lokacija: internet, on-line prostor

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Visoki Jablani
Lokacija projekta:internet, on-line prostor
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.03.2017
Datum završetka:31.07.2017
Broj sati: 80
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 1 sat dnevno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: osobe koje se bave društvenim djelatnostima; studenti i studentice psihologije, pedagogije, defektologije, socijalnog rada, učiteljske škole i dr., osobe s invaliditetom, roditelji djece s teškoćama u razvoju, osobe s iskustvom u radu s djecom, osobe s iskustvom vezanim za diskriminaciju i vršnjačko nasilje i dr. osobe profesionalno i osobno zainteresirane za temu.
Kontakt osoba: TAMARA KORENIĆ
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Lokacija volontera nije bitna. Volonterske usluge volonteri mogu pružati od kuće, na vlastitom osobnom računalu. Volonter će pojedinačno na navedenim poslovima, u navedenom periodu, odraditi najmanje 80 volonterskih sati (što je u prosjeku 1 sat volontiranja dnevno kroz 5 mjeseci).
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - zajedno s organizatorom volontiranja, kreirati Facebook profil, odnosno Facebook grupu potpore djeci, roditeljima i školama za preveniranje i suzbijanje vršnjačkog nasilja i redovno objavljivati postove bazirane na pripremljenim materijalima; - Izraditi i uputiti pozive potencijalnim članovima i članicama Grupe, stručnjacima, nastavnom i stručnom osoblju škola, roditeljima, Facebook prijateljima partnerskih udruga na projektu i svim drugim zainteresiranim građanima za uključenje u Grupu i raspravu; - odobravati i koordinirati pristupe Grupi; - redovito pratiti komunikaciju i aktivnosti članova i članica na Grupi; - komunicirati s članovima i članicama Grupe te upućivati pozive novim potencijalnim članovima i članicama; - redovito ažurirati informacije, objavljivati relevantne postove i nove materijale vezano uz temu Grupe te administrirati i odobravati postove članova i članica; - sudjelovati u komunikaciji na Grupi te facilitirati razmjenu znanja i komunikaciju među članovima i članicama; - u suradnji s organizatorom volontiranja odgovarati na upite članova i članica sukladno svome znanju i uputama organizatora volontiranja, - konzultirati stručnjake i stručnjakinje, provjeravati propise i prakse, upućivati korisnike i korisnice na relevantne informacije i povezivati ih s relevantnim stručnjacima i stručnjakinjama u relevantnim područjima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će doprinijeti širenju kulture tolerancije i nenasilne komunikacije među djecom, razumijevanja i prihvaćanja različitosti, kao preduvjeta za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja te uspješnu integraciju djece s različitim teškoćama u razvoju u redovan obrazovni sustav.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.