Gdje sam?

Participativno upravljanje prirodnim resursima

Udruga Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) i partnerske organizacije u sklopu projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima koji financira Europska Unija kroz program IPA 2012 i sufinancira Ured za udruge Vlade RH, poziva studente i studentice zainteresirane za volontiranje.
Volontiranje će omogućiti da se kroz rad u partnerskim organizacijama projekta nauče vještine i steknu znanja o radu udruga i jedinica lokalne samouprave na području participativnog upravljanja prirodnim resursima.

Volontiranje će se provoditi prema unaprijed dogovorenom rasporedu u pet partnerskih organizacija:- Društvo za oblikovanje održivog razvoja
- ODRAZ –održivi razvoj zajednice
- Udruga Gradova
- Zelena mreža aktivističkih grupa
- Grad Velika Gorica

Volonter/ka će obavljati sljedeće poslove:
- Upoznavanje sa funkcioniranjem EU strukturnih fondova i pomoć kod slaganja projektne dokumentacije prilikom prijave na EU natječaje
- Pomoć pri ažuriranju baze gradskih projekata u Velikoj Gorici
- Pomoć kod izrade newslettera
- Ažuriranje kontakt podataka JLS-a, isporučitelja vodnih usluga, komunalnih poduzeća i savjeta mladih
- Logistička pomoć u organiziranju 4 regionalne radionice
- Prikupljanje podataka o rezultatima lokalnih izbora 2017.
- Obavljanje jednostavnih administrativnih i logističkih poslova
- Rad u vrtu udruge ZMAG na Recikliranom Imanju

 Ovaj projekt financira Europska unija.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost projektnih partnera
i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Organizator: Zelena mreža aktivističkih grupa
Datum početka: 23.12.2016.
Lokacija: Vukomerić 23/1, 10418 Dubranec, Zagreb i Velika Gorica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Zelena mreža aktivističkih grupa
Lokacija projekta:Vukomerić 23/1, 10418 Dubranec, Zagreb i Velika Gorica
Ciljana skupina: Udruge i jedinica lokalne samouprave
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 23.12.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-16h, ili prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Prevođenje - strani jezici: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Daniel Rodik
Web stranica: http://sudjeluj.net
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Predviđeni početak volontiranja je 16.01.2017., a završetak 14.05.2017.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volontiranje će pomoći organizacijama u provođenju svakodnevnih poslova, i specifičnih aktivnosti na projektu.
Očekivani rezultati za volontere: Sudjelovanje u radu partnerskih organizacija pružiti će mogućnost volonteru/ki da iskusi svakodnevne poslove u udrugama i jedinici lokalne samouprave. Kroz sudjelovanje i pomoć na projektu volonter/ka će se upoznati i sa osnovama ciklusa EU projekta – planiranje, organizacija aktivnosti, osnovno vođenje financija, izvještavanje, itd. Također volonter/ka će biti izravno uključen/a u aktivnosti projekta kao što su seminar u Velikoj Gorici, regionalne radionice, završna konferencija, radna skupina za unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima na području grada Velike Gorice i ostalo.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.