Gdje sam?

Unos podataka u Sustav online statistike o knjižnicama

Za potrebe statističkih izvješća u poslovanju hrvatskog knjižničnog sustava, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokreće projekt koji ima za cilj unos podataka i OIB znamenaka u Sustav online statistike o knjižnicama.

Svrha je objedinjavanje korisničkih podataka i s podacima o posudbama radi jednostavnijeg izvješćivanja i prilagodba knjižničnog sustava potrebama korisnika.

Volonterki poslovi odnose se na unos podataka iz papirnatog medija u računalni sustav te kontrolu unesenog.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 21.11.2016.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: Akademska i knjižničarska zajednica
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 21.11.2016
Datum završetka:21.12.2016
Broj sati: 12
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-14
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt će doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnog knjižničarskog sustava u Republici Hrvatskoj.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Projekt će doprinijeti izvedbi strateških programa Knjižnice koje ne bi bilo moguće ostvariti redovitim aktivnostima i sredstvima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz projekt upoznati djelovanje i značaj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te sudjelovati u izvedbi strateških programa relevantnih za cijelu zajednicu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.