Gdje sam?

Podrška mladima sa invaliditetom u pripremi ispita državne mature

Školska godina polako odmiče, a uz redovito učenje, vrijeme je za pripremu i ponavljanje gradiva potrebnog za testiranje znanja na Državnoj maturi i razredbenim postupcima za prijavu na fakultete.

Potaknuti pozitivnim iskustvom naših korisnika do sada, samih mladih s invaliditetom, Udruga Zamisli odlučila je šestu godinu zaredom realizirati radionice motiviranja mladih s invaliditetom na uključivanje u visoko obrazovanje.

Udruga ZAMISLI poziva sve volontere da se uključe u pripremu za polaganje državne mature i upis na željeni fakultet. Princip volontiranja je takav da volonter radi s maturantom s invaliditetom osobno ili putem skype-a. Putem skype-a volonter radi s maturantom ukoliko žive u drugim gradovima.

Volonter ovim putem ponavlja gradivo, upoznaje se s životom mlade osobe s invaliditetom, pruža mu podršku i pomoć te na kraju kada maturant položi ispit državne mature to je ujedno i nagrada samom volonteru. 

Organizator: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Datum početka: 10.12.2016.
Lokacija: Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Lokacija projekta:Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb
Ciljana skupina: mladi i maturanti s invaliditetom
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 14 volontera)
Datum početka: 10.12.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru između maturanta i volontera
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Posebni zahtjevi: individualni rad sa osobama invaliditetom
Kontakt osoba: Ivana Vuletić
Web stranica: www.zamisli.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Želimo individualni rad i pristup- korisnika i volontera. Željno Vas očekujemo i radujemo se Vašoj suradnji! Priprema ispita državne mature je dugotrajno volontiranje i traje do 31.5.2017.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Mladi s invaliditetom postat će aktivni dionici zajednice u kojoj žive te na koncu stvaratelji državnog proračuna. Ostvarit će svoje potencijale, a obrazovanje će pridonijeti procesu socijalnog uključivanja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku „brusiti“ svoja znanja i vještine podučavanja, individualnog rada i rada sa mladima s invaliditetom. Također, volonteri će, pomagnjem mladima s invaliditetom, osvježiti svoja znanj o određenim područjima- hrvatski jezik, matematika, engleski, sociologija, psihologija, likovna umjetnost, njemački jezik,logika te vjeronauk. Mladima sa invaliditetom je potrebna pomoć u pripremi navedenih predmeta( osiguranu pomoć imaju od strane profesora srednje škole, ali je nekima nedovoljna). Tempo , mjesto i vrijeme rada sa mladma dogovarat će se individualno i u skladu sa potrebama i mogućnostima mladih i volontera
Komentar organizatora: -

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.