Gdje sam?

Intergracija djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove

Ovim projektom namjera nam je omogućiti što bolju integraciju djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama. Oni sudjeluju u svim oblicima rada u skupini.

U jednoj je skupini dijete koje ima poteškoća s pažnjom, koncentracijom i govorom te bi individualan rad za njega bio koristan. Dječak ne sudjeluje u aktivnostima skupine te mu je potrebno usmjeravnje na aktivnosti i ostalu djecu u skupini. Ponekad ometa drugu djecu u igri, zna biti i grublji, ali slijedi upute odgojitelja.

U drugoj skupini je djevojčica koja ima prvenstveno zdravstvene poteškoće, motoričke prirode. Djevojčici je potrebna pomoć u smislu pomaganja kod obavljanje nekih aktivnosti. Djevojčica je vrlo topla, suradljiva i rado sudjeluje u svim aktivnostima skupine te vrlo lako uspostavlja kontakte s odraslima i drugom djecom.

Organizator: DV CVRČAK
Datum početka: 01.11.2016.
Lokacija: Turopoljska 29, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DV CVRČAK
Lokacija projekta:Turopoljska 29, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.11.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 09:00-11:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: ANITA KOLARIĆ
Web stranica: ravnatelj@vrticcvrcak.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Za sve dodatne informacije možete kontaktirati pedagoginju DV Cvrčak Tihanu Meaški 091/3424-891
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć pri osamostaljivanju djece s TUR i njihova pomoć u pripremi uvjeta za realizaciju aktivnosti i usmjeravanje na aktivnosti i drugu djecu.
Očekivani rezultati za volontere: Učenje komunikacijskih vještina za rad s djecom s TUR, suradnja s njihovim roditeljima i stručnim timom vrtića u cilju pobiljšavanja uvjeta za rad s tom djecom.
Komentar organizatora: Nadamo se uspješnoj suradnji i ove pedagoške godine.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.