Gdje sam?

Lektoriranje

Tražimo volonterku vičnu pravopisu, gramatici i stilskim zahvatima u tekstu.

Opis poslova:

Lektoriranje i prilagodba materijala, radnih listića, slikovnica za eko radionice i slično, na hrvatskom jeziku. Budući da su materijali koje je potrebno "srediti" namijenjeni djeci, prednost je ako osoba ima iskustva sa djecom.

Volontiranje je kratkotrajno, radi se od kuće, materijali trebaju biti završeni do početka drugog polugodišta.

Organizator: ViGea
Datum početka: 02.11.2016.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ViGea
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca, mladi
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 02.11.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 20
Učestalost: svakodnevno, tjedno, mjesečno
Od - do: -
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Organizacija rada

Odlično poznavanje gramatike i pravopisa hrvatskog jezika
Posebni zahtjevi: -
Kontakt osoba: Nikolina Bošnjak
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: -radi se od kuće, prema vlastitom ritmu, glevno da je sve napravljeno do zadanog roka.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Lektorirani, gramatički i pravopisno ispravni materijali. Lako čitljivi i razumljivi.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u radu sa edukativnim materijalima iz različitih područja vezanih uz zaštitu okoliša i prirodne znanosti.
Komentar organizatora: Volonteri mogu sudjelovati na našim edukacijama i radionicama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.