Gdje sam?

Tribo moderna

Tribo Moderna (moderno pleme) je projekt koji koristi plesno-borilačku vještinu Capoeiru kao alat za promociju tolerancije, nenasilja i pozitivnog razvoja mladih. Program se sastoji od brojnih aktivnosti koje uključuju individualni i grupni rad s djecom, grupno i individualno savjetovanje za roditelje, treninge capoeire s djecom, edukativne radionice, edukacije i supervizije.

Volontiranje na projektu omogućava stjecanje i usavršavanje profesionalnih vještina te je ujedno i izvrsna prilika za stjecanje iskustva u radu s korisnicima za sve pomagačke struke. Volontere se potiče na kreativnost i samostalnost uz kontinuiranu podršku voditelja, supervizora i cijelog veselog plemena volontera i članova udruge Amazonas.

Obaveze volontera obuhvaćaju:
-individualni rad s djecom
-povremeni odlazak na treninge Capoeire s djecom
-redovito pohađanje supervizija i edukacija.

Trenutno naše moderno pleme traga za novim volonterima. Potencijalni volonteri su studenti socijalne pedagogije, psihologije i socijalnog rada koji imaju motivaciju za rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

Svi zainteresirani, nakon prijave preko baze VCZ-a mogu se javiti na e-mail adresu mia@amazonas.hr. Prijave traju do 21.10.2016. Prvi sastanak održat će se u srijedu 26.10.2016. u prostoru kluba Amazonas, Kosirnikova 64 (Iznad Vinogradske bolnice) u 17:30h. Više informacija možete vidjeti na našoj facebook stranici https://web.facebook.com/modernopleme/?_rdrŠto su rekli bivši volonteri?
"Kroz sudjelovanje sam dobila za sebe jako puno. Osim što sam naučila puno o komunikaciji, nošenju s problemima, uspostavljanju odnosa, upoznala sam zaista drage i kvalitetne ljude i otkrila neke svoje jake strane"
"Naučila sam primjenjivati ono što sam do sada samo slušala u teoriji, bio je odličan osjećaj vidjeti kako netko napreduje uz tvoju pomoć"
"Naučila sam doslovno raditi s nekim djetetom koje ima određene probleme u ponašanju, kako s njim razgovarati, kako postaviti granice i kako uspostaviti kvalitetan odnos"
"Za mene je sudjelovanje bilo pravo osvježenje, naučila sam kako bit kreativna i samostalna u radu, osjećam se sigurnijom u svoje kompetencije"
"Ono što je posebno u svemu ovome je da sam radila baš sve što obuhvaća moja struka i pri tome sam se odlično zabavljala. Provodila sam radionice, osmišljavala određene aktivnosti, radila individualno s jednim korisnikom i pri tome se educirala. Sva znanja s fakulteta sam mogla promjeniti na jednom mjestu i još sam naučila nešto o capoeiri"

Organizator: Udruga Amazonas
Datum početka: 01.11.2016.
Lokacija: Kosirnikova 64, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Amazonas
Lokacija projekta:Kosirnikova 64, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi u riziku
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 01.11.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Mia Širac
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: nema dodatnih informacija
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: prevencija poremećaja u ponašanju
Očekivani rezultati za volontere: stjecanje znanja i iskustva u radu s korisnicima, razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.