Gdje sam?

Pomoć pri promociji Kluba za mlade

Udruga je osnovana u travnju 2005. godine s ciljem promicanja kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom. Naša vizija su mladi s invaliditetom uključeni u sustav obrazovanja sa svom potrebnom tehničkom i materijalnom podrškom. Kroz svoj rad razvijamo dva odjela: Odjel za rad s mladima i Odjel za rad s osobama s invaliditetom.

Udruga " Zamisli" ima potrebu za volonterima koji će promovirati Klub za mlade Zagreb čiji je cilj da putem javnog prostora organizira slobodno vrijeme mladih putem različitih radionica i predavanja.

Zadatak volontera je dijeljenje promotivnih materijala pomoću kojih će se mladi više informirati o Klubu za mlade Zagreb. 

Organizator: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Datum početka: 24.10.2016.
Lokacija: Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Lokacija projekta:Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb
Ciljana skupina: mladi od 15-30
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 24.10.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru sa koordinatoricom volontera
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Ivana Vuletić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Putem promotivnih materijala podiže se svijest i osobe se više informiraju o Klubu za mlade.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznaju se sa radom udruge "Zamisli" i imaju prilike raditi u dinamičnom okruženju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.