Gdje sam?

Centar za rehabilitaciju Zagreb, Paunovac - druženje sa osobama s intelektualnim teškoćama

 Dragi volonteri!

Centar za rehabilitaciju Zagreb je ustanova koja skrbi o osobama sa intelektualnim teškoćama.

Uključivanjem u rad sa osobama s intelektualnim teškoćama, volonteri doprinose povećanju mogućnosti koje se našim korisnicima pružaju, doprinose smanjenju socijalne izolacije i poboljšanju kvalitete njihovih života. 

Volonteri kod nas prolaze selekciju, edukaciju i postupak postepenog uvođenja u rad sa osobama s intelektualnim teškoćama te nije nužno prethodno iskustvo sličnog rada.

Tražimo volontere koji su spremni:

  • redovito i kontinuirano provoditi vrijeme s našim korisnicima
  • posvetiti se radu sa osjetljivom skupinom ljudi, učiti o njima i s njima
  • svom zadatku pristupati odgovorno i s entuzijazmom.

Volonteri mogu predložiti nove aktivnosti, ili se mogu uključivati u već postojeće: druženje s korisnicima, sportske aktivnosti, kreativne aktivnosti, radne aktivnosti, glazbene aktivnosti.

Veselimo se druženju s vama!

Organizator: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podružnica Orlovac
Datum početka: 17.10.2016.
Lokacija: Paunovac 7, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podružnica Orlovac
Lokacija projekta:Paunovac 7, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe s intelektualnim teškoćama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 17.10.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Anja Šepčević Sudar
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Ovisno o svojim željama i našim potrebama, volonteri mogu volontirati i u našim radionicama koje se nalaze u različitim dijelovima Zagreba.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećanje motivacije za uključivanjem u aktivnosti, smanjivanje socijalne izolacije, širenje socijalne mreže, stjecanje novih iskustava i vještina, povećanje kvalitete života.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu sa osobama s intelektualnim teškoćama, razvijanje tolerancije i senzibiliteta prema osjetljivoj skupini, širenje vidika, kvalitetno provedeno slobodno vrijeme.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.