Gdje sam?

Učimo zajedno s Malim princem

Dragi volonteri i volonterke!

Ako ste senzibilizirani za rad s osjetljivim skupinama društva, a uz to i spremni naučiti nove vještine i usvajati znanja o najnovijim postignućima iz svijeta komunikacije, javite nam se.

Udruga Mali princ traži volontera/volonterku koji bi pomagao/la učeniku s teškoćama u razvoju u usvajanju određenog školskog gradiva , koristeći komunikator- uređaj za potpomognutu komunikaciju, o čemu će volonter/ka dobiti stručnu edukaciju.

Organizator: Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ"
Datum početka: 24.10.2016.
Lokacija: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, PRILAZ TOMISLAVA ŠPOLJARA 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ"
Lokacija projekta:CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, PRILAZ TOMISLAVA ŠPOLJARA 2, Zagreb
Ciljana skupina: dijete s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 24.10.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 15
Učestalost: tjedno
Od - do: okvirno u razdoblju od 8-13 h (smjena prijepodne) ili 14-19 h (smjena poslijepodne)
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

senzibiliziranost i empatija za djecu s teškoćama u razvoju
Kontakt osoba: Srđana Šimac (091/2829-029)
Web stranica: www.mali-princ.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonter/ka će sudjelovati isključivo kao podrška u nastavnom procesu u pojedinim nastavnim sadržajima uz uporabu komunikatora, prema dogovoru s roditeljem djeteta, te nema drugih obaveza koje se tiču njege i brige o djetetu (npr. hranjenje i sl.) budući da sve ostale obaveze preuzimaju za to predviđene stručne osobe.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Tražimo odgovornu osobu koja je spremna za rad s djetetom s teškoćama u razvoju. Korisnik će dobiti podršku u usvajanju novih znanja i vještina, socijalizaciju i socijalne vještine, pomoć u korištenju komunikatora - uređaja za potpomognutu komunikaciju te će se kroz volontiranje pridonijeti njegovoj integraciji.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter/ka će dobiti stručnu edukaciju o korištenju komunikatora - uređaja za potpomognutu komunikaciju, steći nova znanja i iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju, uz mogućnost naknadnog zapošljavanja za volontera/ku.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.