Gdje sam?

Edukacija stranih jezika - engleski, njemački i talijanski

Udruga invalida rada Zagreba želi svojim članovima omogućiti usvajanje osnova engleskog, njemačkog i talijanskog jezika. Grupe bi se sastojale od max. 15 osoba - članova UIR Zagreba, invalida rada, većinom osobe starije životne dobi.

Radionice bi se održavale jednom tjedno u trajanju od 2 školska sata, a vrijeme održavanja će se dogovoriti sa svakim pojedinim volonterom.

Ovisno o mogućnostima volontera, edukacija moze trajati do početka mjeseca srpnja 2017. godine, a postoji i mogućnost nastavka u mjesecu rujnu.

Programe rada trebali bi pripremiti sami volonteri dok će same materijale osigurati UIR Zagreba.

Organizator: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Datum početka: 02.11.2016.
Lokacija: Nova cesta 86, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Lokacija projekta:Nova cesta 86, Zagreb
Ciljana skupina: invalidi rada
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 02.11.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 8,00-20,00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Njemački, Talijanski
Posebni zahtjevi: Senzibiliziranost spram osoba s invaliditetom
Kontakt osoba: Anamarija Lazić, Anita Kaiser
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zbog nemogućnosti osiguravanja dodatnog nadzora, molimo da se prijavljuju samo punoljetne osobe.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećan broj članova s usvojenim znanjem stranih jezika, olakšana komunikacija na stranom jeziku te ojačano volonterstvo.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u prenošenju znanja na druge te iskustvo u radu s osobama s invaliditetom.
Komentar organizatora: UIR Zagreba u okviru edukativnih radionica već osigurava edukacije nekih stranih jezika, no konstantno se trudi spektar aktivnosti proširiti i obogatiti obzirom na iskazan interes članstva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.