Gdje sam?

Pomoć mladim Romima u završavanju osnovne škole

Projekt je namijenjen djeci i mladima pripadnicima romske zajednice s ciljem smanjivanja ispadanja djece iz osnovnoškolskog obrazovanja. Osim toga, projektom pomažemo mladima koji su ispali iz sustava u ponovnom upisivanju osnovne škole u Pukom otvorenom učilištu te pomažemo u savladavanju gradiva i polaganju razreda.

Pomoć volontera je potrebna pri zajedničkom učenju i savladavanju gradiva korisnika projekta, i koje se održava tjedno u malim grupama.

Organizator: Iskra - Centar za edukaciju i savjetovanje
Datum početka: 15.10.2016.
Lokacija: Rimski put 31, Zagreb, Sesvete

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Iskra - Centar za edukaciju i savjetovanje
Lokacija projekta:Rimski put 31, Zagreb, Sesvete
Ciljana skupina: djeca i mladi od 10 do 20 godina
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 15.10.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: strpljivost, komunikacijske vještine i vještine poučavanja
Kontakt osoba: Željka Mazzi
Pokriveni troškovi:Ne
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: bolji uspjeh djece u školi,smanjeno ispadanje iz sustava obrazovanja, ponovni upis mladih u osnovnu školu koji su prekinuli školovanje
Očekivani rezultati za volontere: unaprjeđene vještine rada s osjetljivom skupinom

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.