Gdje sam?

Solidarnost na djelu / Vaš dar za pravu stvar

Projekt Vaš dar za pravu stvar organizira se unutar 44. tradicionalne sabirne akcije Hrvatskog Crvenog križa "Solidarnost na djelu" . 

Projekt Vaš dar za pravu stvar organizira se na području cijele RH i u suradnji sa Trgovačkim centrima Kaufland.

Unutra projekta prikupljaju se prehrambeni artikli, odjeća, obuća i higijenske potrepštine u svim društvima Crvenog križa.

U trgovačkim centrima Kaufland na definiranim lokacijama biti će postavljene košare u koje će posjetitelji moći odložiti donacije.

Aktivnosti koje očekujemo od volontera:

  • Komunikacija i animiranje kupaca na doniranje materijalnih dobara sa popisa koji se nalazi na letku,
  • Informiranje kupaca o cilju i svrsi prikupljanja donacija,
  • Dijeljenje letaka posjetiteljima.

Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 13.10.2016.
Lokacija: Antuna Šoljana 43, Zagreb; Jablanska ulica br. 80, Zagreb; Jarušćica 6, Zagreb; Kneza Branimira 119, Zagreb; Vile Velebita 6, Zagreb; Zagrebačka cesta 136, Zagreb; Bistrička 6, Sesvete, Na području Grada Zagreba

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Antuna Šoljana 43, Zagreb; Jablanska ulica br. 80, Zagreb; Jarušćica 6, Zagreb; Kneza Branimira 119, Zagreb; Vile Velebita 6, Zagreb; Zagrebačka cesta 136, Zagreb; Bistrička 6, Sesvete, Na području Grada Zagreba
Ciljana skupina: Osobe iz socijalno ugroženih skupina
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 13.10.2016
Datum završetka:27.10.2016
Broj sati: 24
Učestalost: tjedno
Od - do: od 9 do 19 h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: tomislav.marjanovic@hck.hr
Web stranica: www.hck.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Smjene rada organizirat će se sukladno mogućnostima volontera koji će obavljati navednu aktivnost.Za volontiranje u projektu volonter mora biti punoljetan.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Prikupljenja materijalnih sredstava za osobe iz socijalno ugroženih skupina.
Očekivani rezultati za volontere: Evidencija volonterskog rada, mogućnost uključivanja u ostale aktivnosti Hravtskog Crvenog križa sukladno iskazanom interesu i sudjelovanje na edukacijama Hrvatskog Crvenog križa po dogovoru.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.