Gdje sam?

Podrška razvoju potencijala djece s posebnim potrebama u dječjem vrtiću

U Dječjem vrtiću Trnsko djeca s posebnim potrebama uključena su u život i rad redovitih skupina. S obzirom na razvojna odstupanja kod pojedine djece, radi osiguravanja njihovog sigurnog i poticajnog boravka u dječjem vrtiću, potrebna je posebna pažnja, briga i podrška odraslih.

Rad volontera kroz stvaranje odnosa povjerenja s djetetom bio bi usmjeren na poticanje razvoja svih djetetovih kompetencija, a ovisno o razvojnim specifičnostima svakog pojedinog djeteta, naglasak bi bio na poticanju komunikacije s drugom djecom u skupini, poticanju na sudjelovanje u svim aktivnostima skupine, podršci razvoju samostalnosti djeteta, te razvoju specifičnih vještina i znanja djeteta (primjerice, razvoju predčitalačkih vještina djece školskih obveznika).

Sve aktivnosti volontera ostvarivale bi se uz sustavnu podršku odgojitelja i članova stručnog tima vrtića. Sigurni smo da bi svojim radom volonteri dodali nove boje u svakodnevni život djece i odraslih u našem vrtiću.

Organizator: Dječji vrtić "Trnsko"
Datum početka: 03.10.2016.
Lokacija: Trnsko 19, Trnsko 39, Ž. Dolinara 11, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Trnsko"
Lokacija projekta:Trnsko 19, Trnsko 39, Ž. Dolinara 11, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 03.10.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-12 sati
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: punoljetna osoba, sanitarna iskaznica
Kontakt osoba: Marijana Smerić Pecigoš
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Broj sati prema dogovoru i poželjno je ostvariti kontinuitet u dolascima radi sustavne podrške djeci u odgojno-obrazovnim skupinama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Osiguranje uvjeta za siguran i poticajan boravak djece s posebnim potrebama u vrtiću, prihvaćanje razičitosti od strane druge djece i roditelja, veća osjetljivost zajednice na specifične potrebe djece s posebnim potrebama i potrebom osiguravanja uvjeta za njihovo zadovoljavanje.
Očekivani rezultati za volontere: Nova znanja o potrebama djece s razvojnim odstupanjima, nove vještine u radu s djecom, povećana spremnost na prihvaćanje različitosti, iskustvo rada u timu i unapređivanje komunikacijskih vještina, osobno zadovoljstvo iskustvom pomaganja i uočenim napretkom djeteta.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.