Gdje sam?

Promocija skloništa i savjetovališta za žene Autonomne ženske kuće Zagreb

Autonomna ženska kuća Zagreb traži volonterke i volontere za dijeljenje informativnih letaka na području šireg centra grada Zagreba, te distribuciju letaka po knjižnicama i kulturnim centrima na području grada Zagreba.

Pomozite nam informirati građanke i građane o problemu obiteljskog nasilja nad ženama, dostupnoj pomoći za žene i mogućnosti financiranja rada AŽKZ.

Organizator: Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama
Datum početka: 20.06.2016.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Građani i građanke
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 20.06.2016
Datum završetka:20.07.2016
Broj sati: 12
Učestalost: tjedno
Od - do: 10 -14 ili 14-18
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Prikupljanje sredstava
Posebni zahtjevi: Senzibilitet za problematiku nasilja nad ženama. Punoljetnost volonterki i volontera zbog specifičnosti radnih zadataka.
Kontakt osoba: Lana Bobić
Web stranica: http://azkz.net/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Od volonteki i volontera tražimo da odgovorno pristupe poslu i da mogu odraditi barem tri smjene u trajanju od 4 sata od 20. 06. 2016. do 15. 07. 2016.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo povećati vidljivost rada AŽKZ, te podići svijest građanki i građana o postojećem problemu obiteljskog nasilja nad ženama.
Očekivani rezultati za volontere: Volonterke i volonteri mogu očekivati društveno koristan rad, unapređivanje komunikacijskih znanja i vještina, upoznavanje s radom AŽKZ.
Komentar organizatora: Prije početka rada, volonterke i volonteri proći će edukaciju u trajanju od sat vremena o radu AŽKZ i načinu sprovođenja aktivnosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.