Gdje sam?

"Pružite mi priliku - podrška integraciji azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom"

Cilj projekta je integracija azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, njihovo osposobljavanje za uključivanje u svakodnevni život i na tržište rada. 

Nakon dobivanja statusa i isteka vremena podrške koju pruža država, azilanti su u riziku beskućništva i isključenosti iz hrvatskog društva.

Pomoć volontera je potrebna u pružanju podrške u učenju hrvatskog jezika i znanja potrebnih za uključivanje na tržište rada.

Organizator: Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Datum početka: 04.07.2016.
Lokacija: Kvaternikov trg 12 Zagreb, Zagreb, Kutina, Velika Gorica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Lokacija projekta:Kvaternikov trg 12 Zagreb, Zagreb, Kutina, Velika Gorica
Ciljana skupina: 30 azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 04.07.2016
Datum završetka:01.10.2016
Broj sati: 30
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: 9-16
Trajanje: Dugotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

.
Posebni zahtjevi: nema
Kontakt osoba: adrijana.hadzic@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: .
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: unaprijeđeno znanje hrvatskog jezika azilanata
Očekivani rezultati za volontere: unaprijeđene vještine rada sa osjetljivim skupinama
Komentar organizatora: .

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.