Gdje sam?

Odjeću pripremi za ljeto se spremi

Djeca osnovnoškolci i srednjoškolci donose svoje odjevne predmete u naš prostor gdje ih dvoje dizajnera i šivačica upućuju u nove kreacije i tako od starog naprave novo uz promjenu dizajna i dodataka.

Djeca zajedno sa našim timom /volonteri plus naše članice/ rade na preinakama svoje garderobe koju pripremaju za ljeto. Udruga je skupila donacijama veće količine starog tekstila koji se također mogu upotrijebiti i biti nadopuna kreacijama.

Sav potreban materijal za izradu osigurava udruga.

Potrebna dva modna dizajnera i jedna šivačica za rad sa djecom.

Organizator: Udruga Blago bakine škrinje
Datum početka: 15.06.2016.
Lokacija: Hebrangova 5, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Blago bakine škrinje
Lokacija projekta:Hebrangova 5, Zagreb
Ciljana skupina: školska djeca
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 15.06.2016
Datum završetka:30.06.2016
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-14
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Dizajn: Dizajn drugo

šivanje
Kontakt osoba: Ivana Papić
Web stranica: fb stranica
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Ovaj projekt nastavlja se projektom MODU STVARA TVOJA ODJEĆA STARA koji će se provoditi od 1.7.-31.8.2016. u istim prostorijama i postoji mogućnost nastavka volontiranja odabranih volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Izvlačenje na površinu kreativnosti djece i njihovo osvješćivanje o vlastitim mogućnostima i usvajanje znanja o ekologiji-stari tekstil se ne odbacuje nego prerađuje i time direktno i oni utječu na očuvanje okoliša
Očekivani rezultati za volontere: Dvoje kreativnih dizajnera usmjerava djecu kod preinaka i od starih odjevnih predmeta izrađuju nove kreacije koje su modernije i nosive, a šivačica pomaže kod svih zahvata na odjevnim predmetima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.