Gdje sam?

Glas iz pozadine / Voiceover

Voiceover se bazira na umjetničkom istraživanju. Oslanja se na pripovjedačke tradicije te istražuje načine kako nove tehnologije poboljšavaju iskustvo publike. Cilj je transformiranje osobnih narativa u interdisciplinarni multimedijalni rad koji će prenijeti priče povezane s transformacijom ili nestajanjem lokalne industrije i posljedicama takvih procesa. Priče o okolišnim, prostornim, društvenim i ekonomskim promjenama kompilirat će se u sugestivnu cjelinu, mozaik sjećanja kao jedan univerzalni narativ. Ciljane skupine sudionika/pripovjedača su generacijski miješane skupine lokalnih stanovnika.

Istražuju se različiti oblici prezentacije da bi se utvrdilo kako najbolje prezentirati prikupljeni materijal; radionice pripovijedanja, javne intervencije, videa i performativno predavanje. Rezultat, performativno predavanje, dat će presjek različitih medija i pristupa individualnih umjetničkih praksi uključenih autora i spojiti ih u hibridni format konceptualiziran za javni prostor.

Na ovom umjetničkom projektu nam je potreban jedan volonter za prevođenje na engleski jezik tijekom trajanja radionica, jedan kao logistička podrška te jedan volonter kao asistent / koordinator publike za vrijeme performansa.

Organizator: POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Datum početka: 25.05.2016.
Lokacija: Trnje, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Lokacija projekta:Trnje, Zagreb
Ciljana skupina: lokalna zajednica
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 25.05.2016
Datum završetka:03.06.2016
Broj sati: 35
Učestalost: godišnje
Od - do: od 16h do 21h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Dizajn: Dizajn drugo
Kontakt osoba: Matea Munitić Mihovilović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Sudjelovanje što većeg broja ljudi unutar lokalne zajednice.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s programom i radom Pogona te iskustvo sudjelovanja u organizaciji europskog umjetničkog projekta.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.