Gdje sam?

Radionice inkluzivnog dizajna

Trenutno 25 osoba s intelektualnim teškoćama svakodnevno sudjeluje u aktivnostima radno – rehabilitacijskog centra udruge te na taj način dokazuju kako njihove radne i kreativne vještine mogu biti cijenjene, te potvrđuju uspješnost ovog modela unapređenja kvalitete života kulturnim i kreativnim sadržajima koji razvijaju i održavaju njihove socijalne i komunikacijske vještine. Kroz kreativne radionice inkluzivnog dizajna osobe s intelektualnim teškoćama bi, u suradnji s volonterima, radile na razvoju novih rukotvorina, ambalaže, prezentacije i distribucije rukotovorina.

Kroz 5 radionica inkluzivnog dizajna, volonteri dizajneri bi svojim znanjima, vještinama i idejama pomogli iz vizuala i likovnih kreacija osoba s intelektualnim teškoćama razviti konkretne proizvode/rukotvorine od tekstila (žutica, lan, keper, filc, uže i sl.) ukrasne ili uporabne vrijednosti. Koristit će se tehnike veza, apliciranja različitih materijala, kolaža, ručnog šivanja, strojnog šivanja. Prednost imaju volonteri koji dolaze sa studija dizajna ili dizajneri.

Ovakva suradnja bi bila važan faktor vidljivosti i pozitivne perecepcije o mogućnostima naših korisnika.

Organizator: Centar za inkluzivne radne aktivnosti
Datum početka: 20.05.2016.
Lokacija: Bleiweisova 13, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za inkluzivne radne aktivnosti
Lokacija projekta:Bleiweisova 13, Zagreb
Ciljana skupina: osobe s intelektualnim teškoćama
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 20.05.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Dizajn
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Marta Jalšovec
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Tražimo volontere, studente dizajna/dizajnere, za sudjelovanje na radionicama inkluzivnog dizajna sa osobama s intelektualnim teškoćama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Radionice će kroz stvarni projekt dizajna demonstrirati kombinirane metode uključivanja korisnika i inkluzivnog dizajna te senzibiliziraati zajednicu o mogućnostima i kreativnim potencijalima osoba s intelektualnim teškoćama.
Očekivani rezultati za volontere: Dizajneri će steći nova znanja, iskustvo i spoznaje o inkluzivnom dizajnu i socijalnoj inkluziji, te o prednostima i načinima sudjelovanja stvarnih korisnika u projektima dizajna, osobito onih s poteškoćama u interakciji sa svakodnevnom okolinom.
Komentar organizatora: Inkluzivni dizajn je – pravedan, prilagodljiv, iskren, primjetan, informativan, preventivan, tolerantan, susretljiv, dosljedan…

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.