Gdje sam?

Dijeljenje promotivnih materijala

Udruga je osnovana u travnju 2005. godine s ciljem promicanja kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom. Naša vizija su mladi s invaliditetom uključeni u sustav obrazovanja sa svom potrebnom tehničkom i materijalnom podrškom. Kroz svoj rad razvijamo dva odjela:

Odjel za rad s mladima

Odjel za rad s osobama s invaliditetom 

Udruga  “Zamisli” ima potrebu za volonterima koji bi pomogli pri promociji  putem promotivnih aktivnosti  i promotivnih akcija.vidljivosti projekta...

Zadatak volontera je  dijeljenje promotivnih materijala Udruge "Zamisli".Pomoću toga će se ljudi više informirati o radu udruge kao i njenih projekta. Trenutačni projekt je Klub za mlade čiji je cilj da putem javog prostora organizira slobodno vrijeme mladih putem različitih radionica i edukacija. Stoga je potrebno da se mladi ljudi informiraju i dobiju svijest o klubu putem promotivnih materijala.

Organizator: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Datum početka: 11.05.2016.
Lokacija: Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Lokacija projekta:Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb
Ciljana skupina: mladi od 18-30
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 11.05.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru sa koordinatorom volontera
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada

Fleksibilnost
Kontakt osoba: Ivana Vuletić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Putem promotivnih materijala podiže se svijest i osobe se više informiraju o Udruzi “ Zamisli”.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznaju se sa radom Udruge “ Zamisli” Više se informiraju o aktivnostim Udruge, projektima, volonetrskom radu, druženju Imaju priliku raditi u dinamičnom okruženju

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.