Gdje sam?

Don Kihot traži nove volontere!

Tražimo ozbiljne volontere za dugotrajnu suradnju koji će našem imanju u Šimunčevcu, zajedno s postojećih 11 članova Udruge, brinuti o konjima, pomagati na dnevnim i tjednim poslovima oko terapija pomoću konja te sudjelovati u raznim akcijama i događanjima.

Udruga uz postojećih 11 članova ima preko 60 volontera, od kojih 15ak dolazi više puta tjedna. Potrebno nam je više ljudi za pomoć u našim svakodnevnim aktivnostima.

Poslovi na imanju uključuju: čišćenje prostora gdje žive konji, hranjenje konja, opskrba vodom iz bunara, timarenje konja, vođenje konja, sudjelovanje u terapiji pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju, asistencija pri jahanju, čišćenje opreme i sl. Ostali poslovi uključuju pomoć oko uređenja okoliša, organizacije tematskih događanja za jahače i građanstvo.

Svi naši volonteri potpisuju ugovor o volontiranju, ispunjava im se volonterska knjižica, imaju priliku dogovarati se oko termina i slobodnog vremena. Ovisno o angažmanu volontera, svatko će imati priliku rekreativno jahati i upoznati se s osnovama jahanja.

Važno je napomenuti da zbog specifičnosti volonterskih zadataka, svi prijavljeni volonteri moraju biti punoljetni.

Organizator: DON KIHOT - terapije pomoću konja
Datum početka: 18.04.2016.
Lokacija: Šimunčevečka cesta, Sesvete

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DON KIHOT - terapije pomoću konja
Lokacija projekta:Šimunčevečka cesta, Sesvete
Ciljana skupina: svi
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 16 volontera)
Datum početka: 18.04.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-21
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Melita Majhut (0998525859)
Web stranica: www.donkihot.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Imanje se nalazi u Sesvetama, dolazak do imanja je tramvajima 4 i 11 do Dubca pa busom 280 do Šimunčevečke ceste. Iz centra Zagreba putovanje traje oko 1:15 minuta, iz Dubrave 45 minuta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Tražimo ozbiljne, odgovorne i vrijedne volontere na koje se može računati na potrebnim akcijama i dnevnim poslovima. Udruga bi time dobila više ljudi za pomoć s konjima i organizaciju čime želimo povećati kapacitet i broj naših jahača (djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i građanstvo). Naša udruga je poticajna, okupljena u zajedništvu i pozitivnom djelovanju na prirodu i zajednicu.
Očekivani rezultati za volontere: Naši članovi udruge su redom studenti na zadnjim godinama fakulteta (ili su ih završili) - biologija, edukacijsko-rehabilitacijski i veterinarski fakultet. Rado će podijeliti sva svoja znanja i vještine s budućim volonterima. Naši članovi se bave poslovima oko konja i jahanje posljednjih 6-8 godina i imaju dovoljno znanja za vođenje i organizaciju Udruge. Svi naši volonteri, ovisno o zalaganju, dobit će priliku za rekreativno jahanje i učenje osnova jahanja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.