Gdje sam?

VOLONTIRAJ U VRTIĆU - POMOZI NAMA, ISKUŠAJ SEBE!Dječji vrtić Potočnica razvija niz odgojno-obrazovnih programa u čijoj realizaciiji svoj doprinos mogu dati volonteri različitih interesa, znanja i iskustava.  Pomažući u provođenju odgojno-obrazovnog rada, volonteri uz podršku odgojiteljica i stručno razvojne službe mogu steći iskustvo rada u skupinama namjenjenim djeci od 12 mjeseci do 3 godine, skupinama „Otvorenog vrtića“, programima ranog učenja engleskog jezika, programima obogaćenim dramskim odgojem, dvojezičnom mađarsko-hrvatskom programu, te u programu integracije djece s teškoćama.

Boraveći u odgojnoj skupini  voloner u suradnji s odgajateljicama kroz igru i komunikaciju s djecom  te pomažući u  realizaciji raznovrsnih aktivnosti  doprinose individualizaciji pristupa i kvaliteti odgojno-obrazovnog rada.

Obzirom na posebne potrebe djece s teškoćama, radi osiguravanja njihovog sigurnog i poticajnog boravka u dječjem vrtiću, potrebna je posebna pažnja, briga i podrška odraslih. Rad volontera bi bio usmjeren na poticanje razvoja, posebno komunikacijskih i socijalizacijskih  vještina,  ovisno o razvojnim specifičnostima svakog pojedinog djeteta. 

Organizator: DV Potočnica
Datum početka: 18.04.2016.
Lokacija: Ulica grada Vukovara 18, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DV Potočnica
Lokacija projekta:Ulica grada Vukovara 18, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 18.04.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 8-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Drugo

Interes za rad i igru s djecom te senzibilitet za potrebe djece s teškoćama.
Kontakt osoba: Tamara Hubeny-Lučev
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Poželjno je ostvariti kontinuitet u dolascima radi sustavne podrške djeci u odgojno obrazovnim skupinama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć u individualizaciji pristupa djeci.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri bi stekli iskustvo u radu s djecom predškolske dobi, te unaprijedili svoje komunikacijske vještine. Imali bi priliku u praksi iskušati kroz formalno obrazovanje stečena znanja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.