Gdje sam?

Volonteri za projekt MIRIS USPOMENA

 Akcijom se kreira terapijski vrt, te omogućuje njegovo korištenje za osobe starije životne dobi i djecu iz lokalne zajednice u terapijske i edukativne svrhe. Cilj projekta je omogućiti međusobno povezivanje osoba starije životne dobi i djece u lokalnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti u prostoru dvorišta Doma stvorit će se uvjeti za postavljanje terapijskog vrta. Predviđeno je da se jednom tjedno organizira zajednička radionica sadnje i održavanja ukrasnog i povrtnog bilja između djece iz dječjeg vrtića i starijih osoba, uz stručnu podršku. Predviđeno je održavanje ukupno 8 radionica, počevši od travnja, pa do kraja svibnja. Tražimo volontere kao pomoć u organizaciji susreta između djece i starijih, te osmišljavanja i uređenja mini vrta. Potrebni su nam volonteri koji će dolaziti u kontinuitetu, 1-2 puta tjedno u prijepodnevnim satima, za vrijeme same radionice djece i starijih. Potrebno je pomoći pri sadnji, uređivanju vrta, ali i pomoći u pratnji starijih osoba iz njihovih soba u dvorište. Također, dodatna prednost, ali ne i uvjet su studiji/studenti pomažućih profesija, te Agronomskog fakulteta.

Organizator: Dom za starije osobe Centar
Datum početka: 01.04.2016.
Lokacija: Klaićeva 10, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dom za starije osobe Centar
Lokacija projekta:Klaićeva 10, Zagreb
Ciljana skupina: osobe starije životne dobi na području gradske četvrti Donji i Gornji Grad; djeca dječjeg vrtića
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.04.2016
Datum završetka:30.05.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-12h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Sanela Kovač Gajski
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pokazalo se da osobe oboljele od Alzheimerove demencije, a koje provedu više od 10 minuta dnevno uključene u aktivnosti vrtlarstva pokazuju značajno poboljšanje u regulaciji krvnog tlaka, rada srca, težini, smanjenju agresivnog ponašanja i potrebi za uzimanjem lijekova. Vrtovi pomažu starijim osobama da održe fizičku aktivnost, da se međusobno druže i povezuju, te da se aktiviraju u zajednici. Vrtlarstvo kod djece razvija osjećaj odgovornosti, uči ih uzročno-posljedičnim vezama, te razumijevanju prirode. Uče se zdrave navike, te navike uzgoja i konzumiranja svježeg povrća. Smatra se ukoliko djeca od malena krenu s usvajanjem zdravih navika da će ih zadržati i u odrasloj dobi. Vrtlarstvo daje osjećaj smisla, vrijednosti i ima brojne pozitivne učinke kako na zdravlje djece, tako i na zdravlje starijih osoba.
Očekivani rezultati za volontere: Senzibilizacija za osobe starije životne dobi i djecu vrtićke dobi; razvijanje vještina rada sa starijim osoba; međugeneracijski prijenos znanja i vještina; upoznavanje sa vrtnim biljkama, iskustvo sadnje i održavanja mini vrtova.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.