Gdje sam?

Pomozimo roditeljima u čekaonicama

Dolazak s djetetom u bolnicu svima je stresno iskustvo. Strah od predstojeće pretrage ili dijagnoze, nedostatak potrebnih informacija, nepoznati medicinski nazivi i uvođenje nove tehnologije upisa u bolnicu izaziva kod naših pacijenata problem u  snalaženju i kretanju po bolnici. Rad volontera usmjeren je na pomoć u svladavanju svih ovih poteškoća. Potrebno je pacijente uputiti u odgovarajuću ambulantu i pomoći im pri samostalnom upisu u čekaonicu. U tu svrhu postavljeni su aparati na bolničkim hodnicima. Jednostavni su za uporabu ali dijelu pacijenata ovo je novost i pomoć je itekako potrebna. Poseban naglasak stavljen je  na pomoć osobama s posebnim potrebama u svladavanju postojećih arhitektonskih barijera ili pomoć majkama s malom djecom u kolicima. Rad volontera odvijao bi se na bolničkim hodnicima i čekaonicama kako bi bi mogli pravovremeno reagirati prema svima kojima je pomoć potrebna. Upoznavanje s bolnicom i potrebnu edukaciju provodimo prije dolaska na volontiranje u grupama ili pojedinačno prema mogućnostima volontera. 

Organizator: Klinika za dječje bolesti Zagreb
Datum početka: 22.02.2016.
Lokacija: Klaićeva16, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Klinika za dječje bolesti Zagreb
Lokacija projekta:Klaićeva16, Zagreb
Ciljana skupina: roditelji i djeca koji trebaju uslugu liječenja u bolnici
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 22.02.2016
Datum završetka:31.03.2016
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 8-12
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: nije uvijet ali poželjno imati sanitarnu iskaznicu
Kontakt osoba: Irena Mršić Rimac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: zadovoljni roditelji i djeca, lakše snalaženje u bolničkom okruženju, manji strah roditelja i djece prilikom dolaska liječniku
Očekivani rezultati za volontere: upoznavanje s novim ljudima,razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, upoznavanje i razumjevanje funkcioniranja bolnica, proširivanje osnovnih znanja iz područja medicine
Komentar organizatora: Svima koji mogu odvojiti dnevno 4 sata ili više osiguravamo lagani obrok (sendvič i/ili voće)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.