Gdje sam?

EKO KNJIŽNICA IGRAČAKA ZAGREB

Eko knjižnica igračaka u Zagrebu je otvorena 22.04.2016. godine. Osnovna ideja projekta je višestruko korištenje igračaka - recikliranje. Djecu i roditelje potičemo da igračke s kojima se djeca više ne igraju, da ih doniraju knjižnici igračaka. Svi članovi Eko knjižnice igračaka mogu besplatno posuđivati igračke iz knjižnice. Godišnja članarina je jedna stara igračka :)

Volonter će raditi na poslovima evidentiranja igračaka. Evidentirati će igračke koje se vraćaju po šiframa i odložiti ih na police, te će također igračke primati i odložiti na za to predviđeno mjesto.

Više informacija o projektu: www.facebook.com/EkoknjiznicaigracakaZg

Organizator: Zeleni dan
Datum početka: 01.09.2016.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Zeleni dan
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca, roditelji, uža i šira zajednica
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.09.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: četvrtkom od 17-20
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Ana Tanasić Kandučar
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: 1. Stvoreni dodatni, zanimljivi i korisni sadržaji za djecu, mlade i odrasle putem otvaranja Eko knjižnice igračaka. 2. Djeca i odrasli (korisnici projekta), educirani o važnosti očuvanja okoliša putem radionica o važnosti očuvanja okoliša. 3. Roditeljima pružena šansa za uštedu kućnog budžeta. 4. Zadovoljni i ekološki osviješteni članovi zajednice. 5. Aktivni i zainteresirani članovi zajednice o pitanjima zaštite okoliša.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter će biti uključen u upravljanje projektom Eko knjižnice igračaka. Biti će samostalan u poslovima preuzimanja, evidentiranja, raspoređivanja igračaka. Dobit će iskustvo upravljanja projektom koji je temeljen na posuđivanju. Dobit će spoznaje o korisnosti recikliranja za zaštitu okoliša.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.