Gdje sam?

Hrvatski Crveni križ - Program politike smanjenja šteta zlouporabe droga

Hrvatski Crveni križ provodi Program politike smanjenja šteta od zlouporabe droga - zamjene štrcaljki i igala za intravenske korisnike droga s ciljem sprečavanja širenja HIV/AIDS-a i hepatitisa B i C. Korisnicima se u "drop in" centru, osim sterilnih igala i štrcaljki, dijele kondomi, alkoholni tupferi, ampule destilirane vode te informativni materijal. Osobe se mogu besplatno i anonimno testirati brzim testovima na HIV i hepatitis C.

Također, sa zainteresiranim korisnicima se provode savjetodavni razgovori usmjereni na rješavanje njihovih specifičnih problema, uzrokovanih bolestima ovisnosti i rizičnim načinom života (ponovna uspostava kontakta s obitelji, pronalaženje posla, stabiliziranje korištenja zamjenske terapije, prestanak injiciranja droge, apstinencija i sl).

Za daljnju provedbu programa i povećanje broja aktivnosti potrebna nam je suradnja volontera.

Aktivnosti koje volonteri mogu provoditi su:

- izravna komunikacija i rad s korisnicima droga,
- zamjena pribora, izdavanje čistog i zapremanje korištenog,
- pomoć pri organiziranju i provođenju aktivnosti (npr. savjetovanje, radionice, projekcije video materijala i sl.),
- sudjelovanje u promotivno-edukativnim djelatnostima (obilježavanje značajnih datuma, edukacije od strane stručnih osoba),
- provođenje akcija čišćenja javnih površina od infektivnog otpada.

Uvjeti volontiranja:

- da ste student/ica druge ili viših godina studija psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada, medicine, sestrinstva ili radne terapije.
- da ste spremni volontirati minimalno 2 sata tjedno (pon-pet) u vremenskom periodu od 12-16 h.

Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 22.02.2016.
Lokacija: Dubravkin trg 11, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Dubravkin trg 11, Zagreb
Ciljana skupina: intravenski korisnici droga
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 22.02.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 12 - 16
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Helena Hrebinec Vukušić
Web stranica: http://www.hck.hr/hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećanje broja testiranja na HIV i hepatitis C, smanjenje rizika širenja HIV-a i hepatitisa C u populaciji intravenskih korisnika droga i šire.
Očekivani rezultati za volontere: - iskustvo neposrednog rada/komunikacije s korisnicima droga (s naglaskom na ovisnicima koji injiciraju narkotike) - edukacija o prevenciji ovisnosti, uličnim drogama, programu smanjenja šteta(harm reduction), HIV/AIDS-u i hepatitisu A;B;C: - sudjelovanje u obilježavanju važnih datuma (Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, sportski turniri, festivali i sl.) - edukacija o Pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.