Gdje sam?

Klub za mlade Zagreb

Klub za mlade Zagreb ima za cilj osigurati javni prostor namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih i pružiti mladima svakodnevni program i aktivnosti koje će pokrivati širok spektar tema zanimljivih i od interesa za mlade. Kako veći dio programa kluba kreiraju i provode mladi za mlade, ovim putem te pozivamo da sudjeluješ u radu i osmašljivanju aktivnosti i programa Kluba.

U sklopu Kluba za mlade provodit će se radionice i aktivnosti kroz 5 sekcija: zapošljavanje i poduzetništvo, aktivno građanstvo i nenasilje, zdravlje i zdravi stilovi života, kultura i umjetnost, volonterske aktivnosti. Svaka sekcija imati će svog koordinatora koji će u suradnji s mladima organizirati mjesečne aktivnosti koje će se provoditi u prostoru. Mladi će također moći predlagati i sudjelovati u organizaciji dodatnih aktivnosti koje njih same zanimaju.

Moguća zaduženja volontera:

1. fotografiranje događaja aktivnosti i radionica

2. uređivanje sadržaja web stranice i facebook profila

3. promocija projekta

4. uređivanje i opremanje novog prostora Kluba za mlade Zagreb

5. podrška koorodinatorima u organizaciji i provedbi aktivnosti u jednoj od sekcija ( osmišljavanje teme radionica, angažiranje izvoditelja aktivnosti, informiranje sudionika i izrada plana radionice). Uvjet je obavezna edukacija vezana uz područje kojim će se volonter baviti te sudjelovanje na mjesečnim sastancima mladih s koordinatorima na kojima će se smišljati teme i aktivnosti Kluba za mlade.

6. Osmišljavanje i provedba volonterskih akcija na području grada Zagreba. Aktivnosti će obuhvaćati humanitarne akcije, terenski rad, radne akcije, organizaciju javnih događanja, vršnjačku pomoć ovisno o interesima mladih i potrebama zajednice.

Organizator: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Datum početka: 08.02.2016.
Lokacija: Avenija Marina Držića 71 A/ Savska 34-36/ Ilica 181, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Lokacija projekta:Avenija Marina Držića 71 A/ Savska 34-36/ Ilica 181, Zagreb
Ciljana skupina: mladi od 15 do 30 godina
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 19 volontera)
Datum početka: 08.02.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Posebni zahtjevi: -
Kontakt osoba: Sanja Krznarić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonteri će sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima steći određena znanja, vještine i iskustva. Prema svojim afinitetima moći će izabrati aktivnosti i sudjelovati u provođenju tih aktivnosti u pojedinim sekcijama. Na taj način će brusiti svoja znanja i vještine. Prilikom volontiranja svaki volonter će upoznati široki krug ljudi te sudjelovati u onim područjima koja ga zanimaju. Moći će izraziti svoje ideje i provesti ih u djelo. Iskustvo volontiranja u Klubu za mlade nudi upoznavanje s različitim mogućnostima koje se nude mladima, proširivanje svojih znanja te razvijanje osobnih kreativnih i tehničkih vještina. Ovisno o motivaciji i angažiranosti moguće uključivanje u druge aktivnosti.
Očekivani rezultati za volontere: Zamisao kluba je da ga vode mladi za mlade te je za Udrugu očekivani cilj šire uključivanje mladih s različitim interesima koji će sudjelovati u kreiranju i provedbi aktivnosti u sklopu Kluba za mlade Zagreb koje su zanimljive mladima. Organizaciji je bitno da mladi aktivno sudjeluju u radu i funkcioniranju Kluba kako bi se stvorila šira mreža mladih aktera i osiguralo kontinuirano unapređivanje kvalitete rada.
Komentar organizatora: -

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.