Gdje sam?

Afrikaniziraj se

U Zagrebu bi se od 1.2.-15.3.2016. održalo psihološko testiranje te djelomične pripreme za sve zainteresirane volontere koji imaju želju otići volontirati u Afriku. Naša Udruga nudi mogućnost volontiranja u sirotištu u afričkoj državi Tanzaniji gdje bi volonteri aktivno sudjelovali u podršci i poučavanju djece u popodnevnim satima te pomoći pri izvršavanju kućnih obveza u večernjim satima. U sklopu priprema približili bi volonterima rad naše Udruge i samog sirotišta te kulturu, običaje, tradiciju i sve ostalo vezano za samu destinaciju tj. Tanzaniju, a održat će se i tečaj afričkog jezika svahilija kako bi volonteri usvojili osnove za sporazumijevanje za vrijeme svog boravka u ovoj lijepoj zemlji. Detaljnije o samom volontiranju u sirotištu najbolje možete iščitati iz iskustva naših dosadašnjih volontera pa preporučamo pogledati: https://www.kolajna-ljubavi.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=51 Za ovaj projekt su nam potrebni volonteri koji mogu od ožujka ići volontirati u Afriku.Pripreme su u Zg ili po dogovoru negdje drugo, ukoliko volonter ne može doći u Zg; Smještaj i hrana u Africi su volonterima osigurani, no ne i plaćanje puta do tamo

Organizator: Udruga "Kolajna ljubavi
Datum početka: 20.02.2016.
Lokacija: P.O.Box 152, Songea, Tanzanija, Afrika

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga "Kolajna ljubavi
Lokacija projekta:P.O.Box 152, Songea, Tanzanija, Afrika
Ciljana skupina: 18-88
Ciljani broj volontera:25 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 20.02.2016
Datum završetka:30.12.2016
Broj sati: 84
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 14,30-18
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ivana Marasović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Visoka prolaznost na psihološkom testiranju te pripremama za odlazak u Afriku; Kvalitetni/marljivi/pouzdani volonteri
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s afričkom državom Tanzanijom i njenim ljepotama, kulturom, jezikom itd; Osebujan i zanimljiv rad sa siročadi
Komentar organizatora: Karibu (dobro došli)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.