Gdje sam?

Volonter u dječjem vrtiću

Djeca s posebnim potrebama uključena su u odgojne skupine s većim brojem djece pa im je svakodnevno potrebna pomoć, posebice u poticanju socio-emocionalnog razvoja.
Volonter u odgojnoj skupini bi svojom prisutnošću, neposrednom igrom i komunikacijom s djecom i odgojiteljima doprinio kvalitetnoj provedbi odgojno-obrazovnog programa te pomogao djeci s posebnim potrebama u njihovoj boljoj socijalizaciji i zdravom emocionalnom razvoju.
Tražimo kandidate završne godine fakulteta, neke od srodnih struka: logoped, rehabilitator, defektolog i sl.

Volonter će u vrtiću imati osiguran ručak

Organizator: Dječji vrtić Šuma Striborova
Datum početka: 15.01.2016.
Lokacija: Vrtni put 1, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Šuma Striborova
Lokacija projekta:Vrtni put 1, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca predškolske dobi
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 15.01.2016
Datum završetka:15.06.2016
Broj sati: 2
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 9-11 ili 15-17
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Sandra Smiljić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonter koji bi bio na raspolaganju djetetu s posebnim potrebama uvelike bi pomogao svim segmentima njegovog razvoja, a posebice socio-emocionalnom. Unaprjeđenje socijalnih i komunikacijskih vještina doprinijele bi zdravom i cjelovitom razvoju djeteta.
Očekivani rezultati za volontere: Kroz rad bi volonter stekao znanja i vještine u radu s djecom predškolske dobi, upoznao način funkcioniranje vrtića kao zajednice koja uči, unaprijedio socijalne, komunikacijske vještine te imao priliku teoretska znanja primijeniti i unaprijediti u praksi.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.