Gdje sam?

Program podrške maligno oboljelim i starijim i nemoćnim osobama

Kroz projekte Staro zlato za nove poticaje i Podrška maligno oboljelim osobama omogućit ćemo uključenje osoba s područja Grada Zagreba u određene aktivnosti zajednice te zadovoljiti njihove potrebe za smislenošću vlastitog vremena i očuvanjem funkcionalne sposobnosti.

Cilj projekta je uljepšati svakodnevnicu maligno oboljelim te starijim i nemoćnim osobama koje su težeg socijalnog statusa te im kroz podršku suradnika, partnera i volontera omogućiti lakše nošenje sa težim životnim periodom.

Volonterske aktivnosti uključivale bi kontakt sa maligno oboljelim te starijim i nemoćnim osobama, što bi se odnosilo na posjet korisnicima, čitanje priča uz razgovor sa korisnicima kojima je potreban socijalni kontakt i povremena šetnja. Nekim korisnicima koji se otežano kreću donijeli bi se potrebni lijekovi. Također, tražimo volontere koji bi bili u mogućnosti prevesti osobu do bolnice na terapiju (nadoknadili bismo osnovne troškove benzina). Vožnja korisnika nije uvjet za volontiranje na ostalim aktivnostima. Dobro došli su volonteri sa znanjem sviranja instrumenta (koji bi koristili u posjeti maligno oboljeloj djeci). Kroz ovaj projekt očekujemo omogućiti našim korisnicima daljnju podršku u podizanju kvalitete života te postupak ozdravljenja i/ili lakše funkcioniranje kroz teško životno razdoblje.

Na projekt se mogu prijaviti sve osobe koje su senzibilizirane ili imaju želju dodatno se educirati za rad sa maligno oboljelim i starijim i nemoćnim osobama. Volonteri mogu biti pomagačkih zanimanja kao što su studenti i diplomirani socijalni radnici, socijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori, defektolozi, nutricionisti, sociolozi, volonteri zanimanja iz područja zdravstva i ostale osobe koje su voljne dati svoj doprinos u provedbi navedenih projekata

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 11.01.2016.
Lokacija: Kombolova 13, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Kombolova 13, Zagreb
Ciljana skupina: maligno oboljele, starije i nemoćne osobe
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 26 volontera)
Datum početka: 11.01.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru, 1-2 sata
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Prijevoz (posjedovanje vozačke dozvole)
Kontakt osoba: Tihana Pandl
Web stranica: www.krugovi.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Maligno oboljele osobe svih dobnih skupina naši su korisnici kojima je radi otežanog psiho-socijalnog statusa potrebna pomoć. Pomoć kroz druženje, komunikaciju; stvaranje osjećaja bliskosti, prisutnosti i bitnosti. Bolja organizacija vremena i kvalitetno popunjavanje dana za socijalno isključene.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku proći edukaciju te supervizije sa educiranim supervizorima i gestalt terapeutima. Volonteri će kroz sudjelovanje na projektu steći određena znanja kako pristupiti maligno oboljelim osobama i ta iskustva moći implementirati kroz svoj studij/ili rad.
Komentar organizatora: Potreba nam je povećana za nutricionistom koji bi maligno oboljelima mogao pružati savjete o prehrani te potreba za osobu koja bi mogla uz naknadu troškova prijevoza, volonterski povremeno prevesti maligno oboljele na terapiju (uz posjedovanje automobila).

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.