Gdje sam?

Volonter kao podrška djeci s teškoćama u razvoju

 

Uključivanje djece s posebnim potrebama u DV Sesvete provodi se niz godina i temelji se na inkluzivnoj filozofiji koja ima cilj stvaranja takvih uvijeta u kojima će sva djeca biti vrednovana jednako, prihvaćena s poštovanjem i jednakim prilikama za napredovanjem u predškolskom odgojno - obrazovnom sustavu.

Promicanjem inkluzivnih vrijednosti premješta se fokus s posebnih potreba i medicinskih dijagnoza na djetetovo okruženje.

Kako bi inkluzija djece s posebnim potrebama u redovne odgojne skupine bila što uspješnija, važno je osigurati kvalitetne programe, kompetentne odgojitelje i po mogućnosti uključiti u rad i asistente/volontere koji će boraviti s djetetom i dodatno poticati njegove razvojne mogućnosti.

Glavne zadaće volontera bile bi: pomoć u aktivnostima samozbrinjavanja (oblačenja, pranja ruku, održavanja osobne higijene), pružanje podrške u samostalnoj igri i u građenju odnosa s vršnjacima.

Volonter bi svoje zadatke ostvarivao kroz životne i igrovne situacije - unutar odgojne skupine - s djetetom i u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima.

U svrhu realizacije uspješnog volonterskog projetka, molimo Vas da se prijavite ukoliko ste zaista u mogućnosti kontinuirano sudjelovati na projektu i u traženom vremenu. Ako sebe vidite kao otvorenu osobu za nova iskustva, brižnu, strpljivu i prilagodljivu te spremnu za suradnju i rad u timu, javite se

Organizator: Dječji vrtić "Sesvete"
Datum početka: 11.01.2016.
Lokacija: I. Tijardovića 9, 10360 Sesvete, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Sesvete"
Lokacija projekta:I. Tijardovića 9, 10360 Sesvete, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 11.01.2016
Datum završetka:30.06.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 08:00-10:00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Sanitarna iskaznica
Kontakt osoba: Tea Celić, 01/20 22 738
Web stranica: defektolog@vrtic-sesvete.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Naša očekivanja: - dječje zadovoljstvo i zadovoljavanje njegovih potreba - pozitivne razvojne pomake - jednostavnija organizacija rada
Očekivani rezultati za volontere: - nova znanja i vještine u odnosu s djetetom - osjećaj korisnosti, važnosti - pozitivni stavovi prema različitosti

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.