Gdje sam?

Razvijanje socijalizacijskih vještina za djecu

U sklopu projekta Zajedno smo jači, podržanog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, provodimo radionice za djecu kojima je potrebno razvijanje socijalnih vještina.

Radionice se provode u OŠ Trnsko te u idućem polugodištu i u prostoru Centra Krugovi.

Potrebni su volonteri koji bi sudjelovali u organizaciji i provođenju radionica, u suradnji sa provoditeljima istih. Također, imati će mogućnost sudjelovanja u ostalim aktivnostima rada sa djecom vezanima za učenje, razvijanja tehnika nenasilne komunikacije, poštivanja ljudskih prava, kao i osmišljavanju istih sukladno potrebama djece.

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 17.12.2015.
Lokacija: Trnsko, Utrine, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Trnsko, Utrine, Zagreb
Ciljana skupina: djeca školske dobi
Ciljani broj volontera:12 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 17.12.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 0
Učestalost: mjesečno
Od - do: 1- 2 sata
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Kontakt osoba: Tihana Pandl
Web stranica: www.krugovi.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Razvoj socijalnih vještina za djecu sa poteškoćama u ponašanju. Ojačavanje samopouzdanja, razvijenje tehnika grupnog rada, komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba djece.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u radu sa djecom, primjena vještina rada u kontaktu sa prof. rehabilitacije, prof. predagogije, integrativnim gestalt terapeutom i mag. sociologije. Mogućnost osmišljavanja radionica i primjena znanja srodnih znanosti (za studente srodnih fakulteta) u radu sa djecom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.