Gdje sam?

Psihosocijalne radionice za djecu i mlade

 Preventivne psihosocijalne radionice za djecu i mlade jedna je od aktivnosti projekata usmjerenih pomoći djeci i mladima. Radionice se održavaju u osnovnim i srednjim školama koji su nam pratneri u projektu.

Volonteri bi sudjelovali, zajedno s voditeljem, u aktivnosti osmišljavanja, kreiranja i provođenja radionica u školama. Upravo iz navedenih razloga, potrebni su nam volonteri koji imaju dovoljno slobodnog vremena kako bi se mogli posvetiti svim navedenim aktivnostima, koji imaju prethodnog iskustva u radu s djecom i mladima (nije uvjet) i koji su visoko motivirati za takvu vrstu aktivnosti. 

Organizator: SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Datum početka: 11.01.2016.
Lokacija: Trnjanska 59 A, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Lokacija projekta:Trnjanska 59 A, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: učenici osnovnih i srednjih škola
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 11.01.2016
Datum završetka:30.06.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: studenti završnih godina društveno - humanističkih fakulteta, mladi nezaposleni
Kontakt osoba: tena@centar-sirius.hr
Web stranica: http://centar-sirius.hr/-/
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Od volontera očekujemo: • Entuzijazam, predanost, smisao za rad s djecom i mladima, fleksibilnost, smisao za timski rad
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetnije i raznovrsnije provođenje aktivnosti
Očekivani rezultati za volontere: Za provođenje aktivnosti volonteri će imati mentora u udruzi. Steći će direktno iskustvo rada s društveno osjetljivim skupinama (djeca, mladi) te dodatna znanja i vještine koje će im koristiti u daljnjem profesionalnom radu. Kroz redovita druženja s ostalim volonterima imati će priliku razmijeniti osobna iskustva, ali i steći dodatan uvid i informacije koje mogu dodatno unaprijediti njihove postojeće vještine i znanja. Sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima volonteri mogu osvijestiti i prepoznati te unaprijediti sposobnost stvaranja novih kontakata, uvažavanja različitosti, poticanja i motiviranja drugih, empatije i suosjećanja s drugima, način izražavanja vlastita mišljenja ili kritike, ophođenje s drugim ljudima, donošenje odluka neovisno o mišljenju okoline te odgovornost prema zadacima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.