Gdje sam?

Volonter u vrtiću

Pomoć odgojiteljima u jasličkim skupinama u hranjenju, oblačenju, organizaciji i provedbi aktivnosti dva do tri puta tjedno.

Očekuje se poseban interes i motivacija za rad s djecom rane dobi i redovitost dolaženja

Organizator: Dječji vrtić Markuševec
Datum početka: 11.01.2016.
Lokacija: Vidrićeva 12, Sesvete i Štefanovec 172, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Markuševec
Lokacija projekta:Vidrićeva 12, Sesvete i Štefanovec 172, Zagreb
Ciljana skupina: djeca starosti 1-3 godine
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 11.01.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-11
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Maja Tir Babić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetnije zadovoljavanje dječjih potreba i fleksibilnija organizacija rada.
Očekivani rezultati za volontere: Uvid u rad dječjeg vrtića, stjecanje znanja o potrebama djece rane dobi i njihovim razvojnim karakteristikama, stjecanje vještine komunikacije s djecom rane dobi.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.