Gdje sam?

Mentori u zajednici

Mentori u zajednici je mentorski, preventivni i ranointerventni program koji spaja mladu odraslu osobu - volontera i dijete u socijalnom riziku. Program je hrvatska verzija američkog programa "Big Brothers Big Sisters" sa stogodišnjom tradicijom, a Plavi telefon ga provodi od 2010. godine. Cilj programa je izgrađivanje i održavanje trajnijeg odnosa odraslog volontera s djetetom kroz prijateljstvo, povjerenje i skrb. Odnos dijete - volonter postaje zaštitini činitelj u razvoju djeteta, a provođenjem prilagođenih aktivnosti kod djeteta se razvijaju socijalne vještine, novi interesi i navike, širi se krug poznatih osoba, potiče pozitivan stav prema učenju i školi, unapređuje se slika o sebi i poboljšava školsko postignuće. U svrhu širenja socijalne mreže djeteta i razvoja novih interesa organiziraju se grupne aktivnosti i izleti za djecu i volontere. Projekt traje do studenog sljedeće godine. 

Organizator: Plavi telefon
Datum početka: 15.11.2015.
Lokacija: Ilica 36, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Plavi telefon
Lokacija projekta:Ilica 36, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca u dobi od 6 do 16 godina
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 15.11.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Iva Valenčić
Web stranica: www.plavi-telefon.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Nakon prijave preko VCZ javiti se na mail: mentoriuzajednici@gmail.com.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Program "Mentori u zajednici" radi na razvijanju vrijednosti za opće dobro, upoznaje djecu i mlade s vrijednostima volontiranja te potiče volontiranje.
Očekivani rezultati za volontere: Sudjelovanjem u programu volonterima će biti osigurane edukacije i supervizije (podrška i nadzor) od strane stručnog tima kojeg obuhvaćaju dvije socijalne pedagoginje, pshihologinja i socijalna radnica. Nakon selekcije, koja se temelji na prijavnom listu volontera i intervjuu, volonteri prolaze kroz edukaciju. Podrška volonterima odvija se u obliku obaveznih grupnih supervizija dvaput mjesečno i individualnih konzultacija prema potrebi. Kako bi se proširilo znanje i iskustvo volontera te poboljšala kvaliteta odnosa dijete - volonter, volonterima će biti pružena mogućnost učenja o međuljudskim odnosima, mentorstvu, razvojnim specifičnostima i potrebama djece, komunikacijskim vještinama, obilježjima i sadržajima slobodnog vremena djece te sudjelovanje u grupnim aktivnostima.
Komentar organizatora: Veselimo se zajedničkoj suradnji!

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.