Gdje sam?

Humanitarni kalendar

Volonteri će prikupljati donacije uz darivanje Humanitarnog kalendara koji je rad udruge.

Sredstva od donacija će se upotrijebiti za provođenje humanitarnog projekta "Stop siromaštvu u Hrvatskoj"  - akcija predviđena za 2016. g.

Rad se odvija u prostorima trgovačkih centara te po samom centru grada.

Udruga je osnovana 2007. g. u Splitu.
Do sada smo transparentno odradili preko 200 humanitarnih akcija!

Organizator: Udruga "Pomoć ugroženima"
Datum početka: 20.11.2015.
Lokacija: Trgovački centri, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga "Pomoć ugroženima"
Lokacija projekta:Trgovački centri, Zagreb
Ciljana skupina: Odrasle osobe, prolaznici
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 20.11.2015
Datum završetka:30.12.2015
Broj sati: 0
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Kristina Šimić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Humanost, poštenje i rad.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Donacije uz darivanje
Očekivani rezultati za volontere: Rad na Humanitarnom projektu, prema interesu i za kasnije sudjelovanje na drugim projektima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.