Gdje sam?

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Ako ste zaposleni ili imate određeno radno iskustvo (a trenutno niste u radnom odnosu) i željeli biste izdvojiti dio svog vremena radeći s mladima, pridružite nam se u provođenju programa „Korak dalje“.

Program „Korak dalje“ namijenjen je osnaživanju, osposobljavanju i motiviranju mladih u riziku od socijalne isključenosti (onih koji nisu u sustavu obrazovanja, osposobljavanja i koji nisu zaposleni, mladih s problemima u ponašanju ili slabijih socioekonomskih prilika) za aktivno uključivanje u tržište rada.

Kroz uključivanje u program u ulozi mentora–volontera od Vas se očekuje pružanje podrške mladoj osobi (15 - 21 godinu) u procesu pripreme i traženje posla i to kroz kontakte „uživo“, telefonom ili mailom. Predviđeno trajanje volonterskog angažmana je 1 sat tjedno ili prema dogovoru s mladima, od siječnja do lipnja 2016. godine.

Za sve mentore – volontere uključene u projekt bit će organizirana uvodna edukacija s ciljem pripreme za rad s mladima kao i kontinuirana podrška stručnjaka Ambidekster kluba.

Javite nam se! Veselimo se susretu s Vama!
Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 01.11.2015.
Lokacija: Prve Poljanice 6/3 (prostor udruge) i izvan prostora udruge – prema dogovoru, Zagreb

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 01.11.2015.
Lokacija: Prve Poljanice 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:Prve Poljanice 6, Zagreb
Ciljana skupina: Mladi u dobi od 15 do 21 godinu koji trenutno nisu u sustavu obrazovanja, osposobljavanja i nisu zaposleni
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 01.11.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Marijana Filipović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Aktivan angažman mentora-volontera očekuje se od siječnja do lipnja 2016. godine.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Za sve mentore–volontere uključene u projekt bit će organizirana uvodna edukacija s ciljem pripreme za rad s mladima kao i kontinuirana podrška stručnjaka Ambidekster kluba (po potrebi i kroz mentorske susrete s mentorima–volonterima). Jednodnevna edukacija održat će se tijekom siječnja 2016. godine. U provođenju programa "Korak dalje" mentori-volonteri od iznimne su važnosti budući da će prenositi svoja iskustva mladim nezaposlenim osobama te ih poticati i usmjeravati u ostvarivanju ciljeva vezanih za profesonalnu karijeru, a što je mladima izuzetno važno kako bi održali motivaciju za traženje zaposlenja. Tijekom prethodnog projektnog ciklusa, od 18 uključenih mladih osoba, 6 je pronašlo zaposlenje što smatramo izuzetno velikim uspjehom.
Očekivani rezultati za volontere: Uključivanjem u projekt kao mentor–volonter, imat ćete priliku steći iskustvo izravnog rada s mladima u riziku od socijalne isključenosti – korisnicima „kluba za zapošljavanje“, pružiti im podršku pri njihovom aktivnom uključivanju na tržište rada, podijeliti s njima svoja znanja i iskustva, međusobno se upoznati i na taj način pridonijeti kvaliteti života mlade osobe, ali i osobnom zadovoljstvu, realizirajući tako svoju unutarnju potrebu za volonterskim angažmanom odnosno pružanjem podrške (pomaganjem) drugima. Sudjelovanjem u projektu moći ćete unaprijediti vlastite komunikacijske vještine, proširiti socijalnu mrežu kontakata, povećati svoje znanje o mogućnostima zapošljavanja mladih te dobiti uvid u način funkcioniranja organizacija civilnog društva. Svi volonteri, na kraju volonterskog angažmana, dobit će Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem sukladno uvjetima iz Zakona o volonterstvu. Sati provedeni na volontiranju upisuju se u volontersku knjižicu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.