Gdje sam?

OSOBNI POMAGAČ DJETETU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU TIJEKOM BORAVKA U VRTIĆU

Jedna od bitnih zadaća odgojno-obrazovnog rada u našem vrtiću je razvijanje individualnih mogućnosti svakog djeteta te pravovremeno zadovoljavanje svih njegovih potreba.Stoga je važno osigurati povoljne uvjete i kvalitetne programe odgojno-obrazovnog rada prilagođene potrebama sve pa tako i djece s teškoćama u razvoju. Kako bi inkluzija te djece u redovne odgojne skupine bila što uspješnije, važno je osigurati kvalitetne odgojitelje i po mogućnosti uključiti u rad i osobne pomagače/volontere koji će boraviti s djetetom u odgojnoj skupini i dodatno poticati njegove razvojne mogućnosti.

Zadaća osobnog pomagača/volontera je unaprijediti djetetovu komunikaciju s drugom djecom i potaknuti njegovo uključivanje u zajedničke aktivnosti i igru s drugom djecom te mu pomoći da se osamostali u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kroz svakodnevnu rutinu vrtićke skupine.

Organizator: Dječji vrtić Trnoružica
Datum početka: 01.11.2015.
Lokacija: Rusanova 11, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Trnoružica
Lokacija projekta:Rusanova 11, Zagreb
Ciljana skupina: 1
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.11.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 9
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Kristina Grbić, psiholog.trnoruzica@gmail.com
Web stranica: www.vrtic-trnoruzica.zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: -
Očekivani rezultati za volontere: Usvajanje novih znanja i vještina vezano uz rad s djecom predškolske dobi. Osjećaj zadovoljstva uvidom u postignuti napredak djeteta kojem se pomaže. Osobni rast i razvoj...
Komentar organizatora: Nadamo se da ćemo zajedničkim zalaganjem i suradnjom poticati kvalitetan rast i razvoj naše djece...

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.