Gdje sam?

Čišćenje i preslagivanje knjiga

Odsjek pohrane građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagreb pokreće projekt čišćenja kontaminiranie građe i preslagivanja za što se ukazuje potreba za angažmanom volontera.

Posao se sastoji od pripreme za čišćenje, čišćenje građe, privremeno smještanje, slaganje polica, čišćenje polica te vraćanje građe na mjesto. Osobna zaštitna sredstva su osigurana.

Zbog gore navedenog postupka bilo bi poželjno da su volonteri mlađe osobe sklone fizičkom radu.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 14.09.2015.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: Akademska zajednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:6 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 14.09.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 40
Učestalost: tjedno
Od - do: od 9 do 21
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt će omogućiti razvoj novih programa i usluga Knjižnice, a time i njihovu dostupnost korisnicima i široj zajednici.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Projekt će doprinijeti izvedbi strateških programa Knjižnice koje ne bi bilo moguće ostvariti redovitim aktivnostima i sredstvima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz projekt upoznati djelovanje i značaj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, sudjelovati u izvedbi strateških programa važnih za cijelu zajednicu i susresti se s problematikom razvoja na polju kulture i znanosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.