Gdje sam?

"milo za drago" - sajam razmjene

 U situaciji višegodišnje ekonomske krize projekt razvija međususjedsku pomoć i suradnju, te sustav razmjene koji bi bio komplementaran konvencionalnoj razmjeni novcem. Cilj je upućivanje građana na zadovoljavanje ekonomskih potreba i bez upotrebe novca. U projektu će biti organizirano osam događaja razmjene, uspostavljen web sustav razmjene te održane edukacije za vođenje grupa razmjene i pripremu projekata za EU natječaje. Projekt je usmjeren na građane zagrebačkih četvrti Maksimir i Trešnjevka jug te pulskih mjesnih odbora Monte Zaro i Nova Veruda, partnerske udruge, voditelje projekta i volontere u partnerskim udrugama, te predstavnike lokalne samouprave. Uspostavit će infrastrukturu za razmjenu bez upotrebe novca u Hrvatskoj.

Projekt “milo za drago” provodi se u okviru Operativnog programaRazvoj ljudskih potencijala” 2007. - 2013. Projekt traje od 29.12.2014. do 28.12.2015. Nositelj: Udrugatrenutak.39”, Zagreb, Horvaćanska cesta 39. Partneri: Hrvatska permakultura, Zagreb; Savez udruga Rojca, Pula; Tranzicijska Pula. Projekt sufinancira Europska unija (85%) iz Europskog socijalnog fonda, te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%) iz Državnog proračuna RH.

Organizator: trenutak.39
Datum početka: 06.09.2015.
Lokacija: Zagreb, više lokacija, Zagreb, Pula

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): trenutak.39
Lokacija projekta:Zagreb, više lokacija, Zagreb, Pula
Ciljana skupina: Građani
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 06.09.2015
Datum završetka:27.12.2015
Broj sati: 80
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: kako koji događaj
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: -
Kontakt osoba: Vanja Hraste
Web stranica: www.milozadrago.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Unutar projekta organizira se više različitih događaja. Zainteresirani smo uključiti volontere za sve događaje.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć oko provođenja sajma razmjene te davanje informacija korisnicima oko provedbe projekta.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri mogu naučiti o sistemu razmjene te organiziranju javnih događanja. Isto tako vježbaju komunikacijske vještine.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.