Gdje sam?

Otvaranje registara od društvene koristi

Code for Croatia provodi volonterski program otvaranja registara od društvene koristi putem internetske platforme za pravo na pristup informacijama www.ImamoPravoZnati.org gdje građani mogu ostvariti svoje zakonsko pravo da zahtijevaju informacije kojima raspolažu tijela javne vlasti. Mnoge institucije vode baze podataka koje su do sada bile zatvorene za javnost, a novim Zakonom o pravu na pristup informacijama i otvaranjem tih podataka javno postaju svima korisni.

Ovim projektom želimo omogućiti građanima transparentniji pristup informacijama tijela javne uprave kroz javno objavljivanje baza podataka te osvijestiti tijela javne vlasti o njihovim obavezama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast (OGP).

Glavni alat na ovom projektu je platforma www.ImamoPravoZnati.org koju održavaju volonteri HrOpen ekspertne skupine Code for Croatia. Platformu također podržava Povjerenik za informiranje te Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast (OGP). Od ostalih alata za praćenje provedbe koristiti ćemo web aplikacije slobodnog koda i Google Spreadsheet tablicu.

Tražimo predane volontere koji će u sklopu svog zadatka preuzeti zahtjev za pristup informacijama, putem internetske platforme za pristup informacijama poslati unaprijed definirani zahtjev tijelima javne vlasti, čekati odgovor i postupati sve do dobivanja tražene informacije. Prijave volontera za ovaj projekt su otvorene do 15. kolovoza 2015.

Volonter može raditi od doma u vrijeme kada mu najbolje odgovara. Koriste se online alati te je stoga važno poznavanje interneta i dobro snalaženje u korištenju raznih internetskih alata. Volonter će primiti osnovnu obuku o pravu na pristup informacijama i korištenju platforme www.ImamoPravoZnati.org.

Organizator: Code for Croatia
Datum početka: 22.07.2015.
Lokacija: (volontiranje od kuće), cijela Hrvatska

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Code for Croatia
Lokacija projekta:(volontiranje od kuće), cijela Hrvatska
Ciljana skupina: studenti, građani, javne osobe
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 22.07.2015
Datum završetka:30.09.2015
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: samoprocjena
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: Rad na vlastitom računalu, pristup internetu
Kontakt osoba: Lana Podgorsek
Web stranica: http://codeforcroatia.org/projects/zahtjev_za_pravo_na_pristup_informacijama
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Praćenje provedbe projekta biti će online na stranicama http://dev.codeforcroatia.org/open-register-status. Suradnja s volonterima poželjna i nakon završnog datuma ovog projekta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija će imati pristup registrima koje će moći iskoristiti za izgradnju društveno korisnih aplikacija, vizualizacija, statistika i usporedbi. Zajednica i korisnici će imati pristup informacijama koja stvaraju tijela javne vlasti, te stvarati proizvode s dodatnim vrijednostima na otvorenim podacima što indirektno pridonosi ekonomskoj održivosti.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter će naučiti principe i važnost otvaranja podatka, prava na pristup informacijama i proces dobivanja informacija od javnog sektora (tijela javne vlasti), način na koji funkcioniraju tijela javne vlasti i kako ostvariti zakonsko pravo u dobivanju tražene informacije.
Komentar organizatora: Voditelj projekta biti će dostupan za konzultacije s volonterima prema potrebni putem online chata.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.