Gdje sam?

GO GOO!

Kampanju GO GOO! zajednički provode organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine, a okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa). GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav dakle čine organizacije civilnog društva i zainteresirani stručnjaci[1].
GOOD inicijativa zalaže se za:

-Demokratsku školu u čijem središtu je učenik/ica i razvoj njegovih/njenih kompetencija.
-Obavezno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja koji će poticati kritičko mišljenje, ravnopravnost, uvažavanje različitosti i građansko sudjelovanje u formalni odgojno-obrazovni sustav na svim razinama (od vrtića do sveučilišne razine);
-Jačanje uloge vijeća učenika, vijeća roditelja i poticanje demokratskog modela upravljanja ustanovama;
-Veće ulaganje u obrazovanje i prepoznavanje obrazovanja kao društvenog prioriteta;
-Obrazovanje kroz istraživanje, iskustveno učenje, terensku nastavu, društveno koristan rad i rad u zajednici, volontiranje, posjete organizacijama civilnog društva i ustanovama kao i njihov dolazak u školu.

Kampanja GO GOO! provodit će se od rujna 2015. do travnja 2016., a kao najava kampanje bit će organizirana javna akcija na Dan mladih 12.8.
Kampanja predstavlja jedinstvenu priliku da se o ovoj temi čuje glas učenika/ica, nastavnika/ica i civilnog društva te da se na taj način doprinese osvještavanju šire javnosti o važnosti građanske participacije i informiranosti te da se u fokus stavi važnost obrazovanja, a osobito uvođenje sustavnog i kvalitetnog građanskog odgoja i obrazovanja na sve razine obrazovanog sustava RH, odnosno.

Pozivamo da nam se priključe sve osobe, mladi, učenici/ice, roditelji, učitelji/ice, nastavnici/ice i druge građanke i građani koji su zainteresirani sudjelovati u kampanji u kojoj će se:
- Organizirati simboličke akcije on-line i na društvenim mrežama;
- Organizirate direktne akcije i performansi u javnom prostoru;
- Organizirati tribine, rasprave, prilike za razmjenu mišljenja.

Svi materijali korisni za informiranje o građanskom odgoju i obrazovanju su postavljeni na web stranicu kampanje te na našoj FB stranici:
web: https://goo.hr/
facebook: facebook.com/gradanski

Možete mi se osobno obratiti za sva pitanja, ali me i kontaktirati ako ste zainteresirani za uključivanje u kampanju na e-mail: martina@gong.hr ili M: +385 (0) 91 4825 440.

Predviđeno je da se mjesečno volontira 10 do 20 sati, točnije da na kraju projekta ima 600 volonterskih sati. 

Organizator: Platforma 112
Datum početka: 01.09.2015.
Lokacija: Hrvatska, Zagreb, Osijek, Rijeka, Dalmacija

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Platforma 112
Lokacija projekta:Hrvatska, Zagreb, Osijek, Rijeka, Dalmacija
Ciljana skupina: Mladi - učenici i studenti
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 28 volontera)
Datum početka: 01.09.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 10
Učestalost: mjesečno
Od - do: fleksibilno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Posebni zahtjevi: spremnost na proaktivnost, inicijativa, suradnja i međusobno uvažavanje
Kontakt osoba: Martina martina@gong.hr
Web stranica: http://goo.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije čine: CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih Centar za građansku hrabrost Centar za mirovne studije CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje DirDem Direktna demokracija u školama Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću Forum za slobodu odgoja GONG Hrvatsko debatno društvo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Koordinacija udruga za djecu Kuća ljudskih prava Zagreb Lezbijska organizacija Rijeka LORI Mreža mladih Hrvatske Slobodna škola-društvo za promicanje demokratskog obrazovanja Zagreb Pride Zelena akcija
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Promocija, informiranost te sustavnije i kvalitetnije uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja
Očekivani rezultati za volontere: Unapređenje znanja o obrazovnom sustavu, osobito o građanskom obrazovanju; razvijanje građanske i međuljudske kompetencije kroz građansku participaciju, suradnju, komunikaciju s drugim ljudima, školama i direktne akcije te razvijanje demokratskih stavova, tolerancije i uvažavanja različitosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.