Gdje sam?

LJETO UZ KONJE

Udruga Krila-terapijsko jahanje provodi terapije pomoću konja za djecu i mlade sa cerebralnom i dječjom paralizom.

Volonterski rad je važan segment rada udruge i na godišnjoj razini oko 250 volontera daju svoj doprinos programu. Većina volontera su mladi ljudi između 15 i 35 godina i većina su žene ( oko 80% ).

Pozivamo sve zainteresirane koji žele provesti vrijeme u prirodi brinući se za konje ( čišćenje ispusta, čišćenje štala, izvođenje i uvođenje konja, hranjenje konja, ... ) da se, uz prijavu na dnu stranice, jave na volonteri@krila.hr ili na 091/2342313

Organizator: Krila-terapijsko jahanje
Datum početka: 06.07.2015.
Lokacija: Gornji Bukovac 18a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krila-terapijsko jahanje
Lokacija projekta:Gornji Bukovac 18a, Zagreb
Ciljana skupina: mladi
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 06.07.2015
Datum završetka:30.08.2015
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 8.00 - 20.00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Lidija Samac, koordinatorica
Web stranica: www.krila.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetna skrb konja
Očekivani rezultati za volontere: Izgraditi će pozitivne osobine ličnosti, stavove, pogled na život i svijet, te karakterne i moralne, radne i društvene vrijednosti kroz konkretne volonterske zadatke u kojima će biti inicirani,vođeni i uvažavani.
Komentar organizatora: Volonteri volontiraju jednom ili dva puta tjedno u trajanju od 2 do 4 sata.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.