Gdje sam?

Ažuriranje baze podataka za web stranice NSK

Radi mogućnosti pretraživanja inozemnih znanstvenih časopisa i utvrđivanja u kojim su bazama podataka dostupni hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici potrebna je pomoć volontera za unošenje naslova časopisa (i ISSN) u bazu podataka.

Volonteri će dobiti administratorski pristupni bazi podataka. Svi oni koji imaju računalo kod kuće i pristup Internetu za ovaj posao ne moraju dolaziti u Knjižnicu, a drugima će biti osigurano računalo u Knjižnici.


Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 01.07.2015.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: Akademska zaednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 21 volontera)
Datum početka: 01.07.2015
Datum završetka:30.09.2015
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: 10 do 14
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Druga znanja u radu na računalu
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projektom će se omogućiti jednostavnija komunikacija Knjižnice i korisnika njezinih mrežnih usluga.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Izvedbom projekta očekuje se bolja informiranost ciljane skupine putem mrežnih stranica Knjižnice te pojednostavljivanje korištenja i upravljanja njihovim sadržajima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će se na ovaj način upoznati s inozemnim časopisima te bazama podataka koje mogu naučiti pretraživati i više ih koristiti kod izrade seminarskih i završnih radova.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.