Gdje sam?

Ljeto u MSU: volontiranje na izložbi Bauhaus


 Ljeto u MSU program je tijekom lipnja i srpnja svake subote, kada će MSU svojim posjetiteljima omogućiti tri različita sadražaja: koncert, film i izložbu. Program počinje u petak 12. lipnja u Muzeju suvremene umjetnosti.
Tog će dana na otvorenju ovogodišnjeg Ljeta u MSU-u nastupiti Kawasaki 3P, već sljedeći dan Majke, a svake od sljedećih pet subota Zabranjeno pušenje, Edo Maajka, Zoran Predin sa svojim Lačnim Franzom, pa vječni prvaci avangarde Laibach i za kraj 18. srpnja, kultni Električni orgazam.
Prije koncerata u Art-kinu Metropolis prikazivat će se svake subote najnoviji nagrađivani filmovi, te uz film i koncert biti će otvorena i izložba Bauhaus.

Prije koncerata u Art-kinu Metropolis prikazivat će se svake subote najnoviji nagrađivani filmovi.

Izložba Bauhaus – umrežavanje ideja i prakse:

Bauhaus je početkom 20. stoljeća apsolutno izmijenio svijet arhitekture, ali i primijenjenog dizajna i vizualne umjetnosti uopće. Suvremeni gradovi danas ne bi izgledali kako izgledaju da nije bilo Waltera Gropiusa i ostalih arhitekata, umjetnika i nastavnika ove škole u Weimaru, Desauu i Berlinu. 

Dužnosti volontera:

Čuvanje izložbe, doček i upučivanje gostiju. Volonteri će biti rapoređeni po izložbenom prostoru u vremenu od 20h do 22h kad se očekuje velik broj posjetitelja koji prije koncerta žele pogledati izložbu. Volonteri će uz mogućnost detaljnog pregleda izložbe dobiti i kartu za sve koncerte i filmove u sklopu Ljeto u MSU.


Početak volontiranja: petak 12.06 od 19:30h

Vrijeme: od 12.06. do 18.07.

Smjene: Subotama od 19:30h do 22:30h

Broj volontera: 12

Kontakt osoba: Krešimir Znika, 0992381984, wwcolective@gmail.com

Organizator: Muzej suvremene umjetnosti
Datum početka: 12.06.2015.
Lokacija: Av. Dubrovnik 17, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Muzej suvremene umjetnosti
Lokacija projekta:Av. Dubrovnik 17, Zagreb
Ciljana skupina: mladi
Ciljani broj volontera:12 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 12.06.2015
Datum završetka:18.07.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: od 19:30 do 22:30
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Krešimir Znika, 0992381984, wwcolective@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Odvijanje programa Ljeto u MSU! prema programu uz pomoć volontera.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će uz mogućnost detaljnog pregleda izložbe dobiti i kartu za sve koncerte i filmove u sklopu Ljeto u MSU.
Komentar organizatora: Kontakt osoba: Krešimir Znika, 0992381984, wwcolective@gmail.com

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.