Gdje sam?

Rad sa korisnicima u savjetovalištu Mali plac

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja ljudskog zdravlja, prevencije te unapređenje i pružanja usluga ovisnicima o alkoholu, mladima pod rizikom, djece alkoholičara te članovima njihovih obitelji. Udruga isključivo i neposredno slijedi ciljeve koju su opće korisni i humanitarnog karaktera.


Planirani zadaci volonterke ili volontera:

  • Planiranje rada i provođenje programa zdravstvene i socijalne edukacije djece, mladih i odraslih osoba vezano uz ovisnost o alkoholu;
  • Informiranje javnosti o problemu ovisnosti o alkoholu kod mladih i djece; problem djece  alkoholičara kao i njihovih obitelji;
  • Grupne terapije: roditelja; mladih; roditelja i mladih; obitelji i samaca; djece alkoholičara;
  • Organiziranje edukacijskih predavanja, tribina, radionica.

Organizator: Savjetovalište Mali plac
Datum početka: 31.05.2015.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Savjetovalište Mali plac
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Liječeni alkoholičari i osobe u riziku, članovi obitelji
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 31.05.2015
Datum završetka:20.12.2015
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Maja Tončević
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: - obzirom na specifičnu skupinu korisnika,volonter ili volonterka surađivati će sa ostalim stručnim osobama u organizaciji, vezano uz planiranje i provođenje terapeutskog i savjetodavnog rada
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - terapeutski rad, stručna osoba za rad sa korisnicima
Očekivani rezultati za volontere: -iskustvo rada sa korisnicima, provođenje grupnih i individualnih terapija
Komentar organizatora: - moguće uključivanje u druge aktivnosti, ovisno o vremenu i interesima

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.