Gdje sam?

Učenje hrvatskog jezika za tražitelje azila

Hrvatski Crveni križ traži volontere koji bi pomagali tražiteljima azila u učenju hrvatskog jezika, a smješteni su u prihvatilištu za tražitelje azila Porin u zagrebačkim Dugavama. Svrha ovog programa je lakša integracija korisnika u sredinu, odnosno društvo u kojem se nalaze. Poželjno je da su volonteri studenti druge ili viših godina kroatistike.

Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 01.06.2015.
Lokacija: Prihvatni centar za tražitelje azila Porin, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Prihvatni centar za tražitelje azila Porin, Zagreb
Ciljana skupina: tražitelji azila
Ciljani broj volontera:6 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.06.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Maja Kadoić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć pri učenju hrvatskog jezika olakšati će korisnicima integraciju u hrvatsko društvo.
Očekivani rezultati za volontere: Kroz sudjelovanje u ovom programu volonteri će imati priliku upoznati pojedince iz različitih kulturnih krugova, razviti osjećaje razumijevanja prema problemima ranjivih skupina u društvu i steći praktično iskustvo u podučavanju jezika. Također postoji mogućnost upoznavanja rada Hrvatskog Crvenog križa i uključivanje u druge volonterske aktivnosti.
Komentar organizatora: -

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.